Course code BUS120

BUS120 Personlig økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Emnet går også i vårparallellen 2022.

Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Bakgrunnskunnskap

            Tidsverdi av penger låne-spare

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Livsløpsøkonomi, inntekter og kostnader gjennom livet
  • Inntektsutvikling, famileforøkelse, store barn osv.
 • Hva koster det å leve, familiebudsjett, SIFOs referansebudsjett
 • Strømpriser, lånerenter, bilhold hvor går de store pengene?
 • Sparing, bør vi spare? hvordan bør vi spare?
 • Sparing, bolig, bank, aksjer, obligasjoner, fond
 • Boligøkonomi, boligpriser, kjøp og finansiering av bolig
 • Boliglån, billån, kredittkort og andre lån, nedbetaling av lån
 • Privatøkonomisk risikostyring,
 • Kreditt

Skatt

 • Regler for personbeskatning, en praktisk oversikt
 • Boligskatt
 • Formueskatt
 • Når du driver næring, enkeltmannsforetak/AS/DA (relativt kortfattet)
 • Arv og skatt (ingen arveskatt per idag, kan bli relevant)

Pensjon

 • Grunnleggende forståelse av opptjening av pensjon i folketrygden
 • Tjenestepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser
 • Sykepenger
 • Ulike stønader, uføretrygd

Relevante juridiske emner

 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap/samboerskap
 • Verge/umyndige/overformynder
 • Kjøpsloven, garantier etc. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • ha grundig kunnskaper og forståelse om privatøkonomiske utfordringer gjennom livet
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle investeringsalternativene aktuelle for den private investor
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle finansieringsalternativene aktuelle for privatpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse av hvordan pensjonssystemet er bygget opp  

Ferdigheter

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • ha forståelse for pengers tidsverdi og kunne anvende disse kunnskapene i konkrete problemstillinger for privatøkonomien.
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for finansielle investeringer og kunne anvende kunnskapene med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • kunne vurdere risikoen forbundet med finansielle investeringer med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner samt anvendelse av kunnskapene på konkrete problemstillinger
 • kunne utarbeide en plan for enkeltpersoners økonomi

Generell kompetanse

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • kunne selvstendig reflektere over forutsetningene og antagelsene bak kriteriene og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing.
 • ha innsikt i familieøkonomiske utfordringer som; arv og skatt, husholdnings/personlig- budsjett og helhetlig risikostyring.
Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger, øvinger, selvstendig arbeid, gruppearbeid, gjesteforelesninger
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas i forkant av undervisningsstart,
Obligatorisk aktivitet:

Det er obligatorisk oppmøte på enkelte forelesninger. Dette vil informeres om ved oppstart av emnet. 

Det vil i løpet av emnet utdeles flere oppgaver som studentene skal besvare alene og i grupper, disse er obligatoriske og må bestås for å kunne gå opp til eksamen. 

Studenter som har fått godkjent aktivitet i emnet tidligere trenger ikke å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene på nytt. 

Vurderingsordning:
3 timers skriftlig hjemmeeksamen i eksamensperioden, som teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
Totalt 16 forelesninger av 2 timers varighet. Det betyr noen uker med 2 og noen uker med 2x2 timer forelesning. Komplett timeplan vil foreligge ved kursstart. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått