Course code BUS120

BUS120 Personlig økonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Emnet går også i vårparallellen 2022.

Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Bakgrunnskunnskap

            Tidsverdi av penger låne-spare

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Livsløpsøkonomi, inntekter og kostnader gjennom livet
  • Inntektsutvikling, famileforøkelse, store barn osv.
 • Hva koster det å leve, familiebudsjett, SIFOs referansebudsjett
 • Strømpriser, lånerenter, bilhold hvor går de store pengene?
 • Sparing, bør vi spare? hvordan bør vi spare?
 • Sparing, bolig, bank, aksjer, obligasjoner, fond
 • Boligøkonomi, boligpriser, kjøp og finansiering av bolig
 • Boliglån, billån, kredittkort og andre lån, nedbetaling av lån
 • Privatøkonomisk risikostyring,
 • Kreditt

Skatt

 • Regler for personbeskatning, en praktisk oversikt
 • Boligskatt
 • Formueskatt
 • Når du driver næring, enkeltmannsforetak/AS/DA (relativt kortfattet)
 • Arv og skatt (ingen arveskatt per idag, kan bli relevant)

Pensjon

 • Grunnleggende forståelse av opptjening av pensjon i folketrygden
 • Tjenestepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser
 • Sykepenger
 • Ulike stønader, uføretrygd

Relevante juridiske emner

 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap/samboerskap
 • Verge/umyndige/overformynder
 • Kjøpsloven, garantier etc. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • ha grundig kunnskaper og forståelse om privatøkonomiske utfordringer gjennom livet
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle investeringsalternativene aktuelle for den private investor
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle finansieringsalternativene aktuelle for privatpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse av hvordan pensjonssystemet er bygget opp  

Ferdigheter

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • ha forståelse for pengers tidsverdi og kunne anvende disse kunnskapene i konkrete problemstillinger for privatøkonomien.
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for finansielle investeringer og kunne anvende kunnskapene med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • kunne vurdere risikoen forbundet med finansielle investeringer med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner samt anvendelse av kunnskapene på konkrete problemstillinger
 • kunne utarbeide en plan for enkeltpersoners økonomi

Generell kompetanse

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • kunne selvstendig reflektere over forutsetningene og antagelsene bak kriteriene og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing.
 • ha innsikt i familieøkonomiske utfordringer som; arv og skatt, husholdnings/personlig- budsjett og helhetlig risikostyring.
Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger, øvinger, selvstendig arbeid, gruppearbeid, gjesteforelesninger
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas i forkant av undervisningsstart,
Obligatorisk aktivitet:

Det er obligatorisk oppmøte på enkelte forelesninger. Dette vil informeres om ved oppstart av emnet. 

Det vil i løpet av emnet utdeles flere oppgaver som studentene skal besvare alene og i grupper, disse er obligatoriske og må bestås for å kunne gå opp til eksamen. 

Studenter som har fått godkjent aktivitet i emnet tidligere trenger ikke å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene på nytt. 

Vurderingsordning:
3 timers skriftlig hjemmeeksamen i eksamensperioden, som teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
Totalt 16 forelesninger av 2 timers varighet. Det betyr noen uker med 2 og noen uker med 2x2 timer forelesning. Komplett timeplan vil foreligge ved kursstart. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått / Ikke bestått