Course code BUS120

BUS120 Personlig økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bakgrunnskunnskap

            Tidsverdi av penger låne-spare

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Livsløpsøkonomi, inntekter og kostnader gjennom livet
  • Inntektsutvikling, famileforøkelse, store barn osv.
 • Hva koster det å leve, familiebudsjett, SIFOs referansebudsjett
 • Strømpriser, lånerenter, bilhold hvor går de store pengene?
 • Sparing, bør vi spare? hvordan bør vi spare?
 • Sparing, bolig, bank, aksjer, obligasjoner, fond
 • Boligøkonomi, boligpriser, kjøp og finansiering av bolig
 • Boliglån, billån, kredittkort og andre lån, nedbetaling av lån
 • Privatøkonomisk risikostyring,
 • Kreditt

Skatt

 • Regler for personbeskatning, en praktisk oversikt
 • Boligskatt
 • Formueskatt
 • Når du driver næring, enkeltmannsforetak/AS/DA (relativt kortfattet)
 • Arv og skatt (ingen arveskatt per idag, kan bli relevant)

Pensjon

 • Grunnleggende forståelse av opptjening av pensjon i folketrygden
 • Tjenestepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser
 • Sykepenger
 • Ulike stønader, uføretrygd

Relevante juridiske emner

 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap/samboerskap
 • Verge/umyndige/overformynder
 • Kjøpsloven, garantier etc. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal etter endt kurs:

 • Ha grundig kunnskaper og forståelse om privatøkonomiske utfordringer gjennom livet
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle investeringsalternativene aktuelle for den private investor
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle finansieringsalternativene aktuelle for privatpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse av hvordan pensjonssystemet er bygget opp

Ferdigheter

Studentene skal etter endt kurs:

 • Ha forståelse for pengers tidsverdi og kunne anvende disse kunnskapene i konkrete problemstillinger for privatøkonomien.
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for finansielle investeringer og kunne anvende kunnskapene med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • kunne vurdere risikoen forbundet med finansielle investeringer med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner samt anvendelse av kunnskapene på konkrete problemstillinger
 • kunne utarbeide en plan for enkeltpersoners økonomi

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne selvstendig reflektere over forutsetningene og antagelsene bak kriteriene og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing.
 • Ha innsikt i familieøkonomiske utfordringer som; arv og skatt, husholdnings/personlig- budsjett og helhetlig risikostyring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, selvstendig arbeid, gruppearbeid, gjesteforelesninger
Læringsstøtte:
TBA
Pensum:
Vil bli bestemt i god tid før semesterstart
Obligatorisk aktivitet:

Det er obligatorisk oppmøte på enkelte forelesninger, dette vil informeres om ved kursstart. 

Det vil iløpet av kurset utdeles flere oppgaver som studentene skal besvare alene og i grupper, disse er obligatoriske. 

Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen, denne teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått