Course code BUS120

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
RØP310 Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning NO 5
RØP320 Skogbiometri NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
HFH200 Ernæring av hest NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
FYS235 Elektronikk NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
PHI302 Kausalitet og vitenskap EN 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
HFH222 Avl og etologi på hest NO 5
HFH250 Hest og helse NO 5
ECN331 Internasjonal økonomi og finans EN 5
NATF302 Norsk naturforvaltning NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
LAA345 Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341 EN, NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling NO 5
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering EN, NO 5
BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi EN, NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi NO 5
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter NO 5
BIO140 Innføringsemne i biologi NO 5
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 5
VET400 Introduksjon til biomedisinsk forskning EN 5
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance EN 5
BIO100 Cellebiologi EN 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BUS112 Elektronisk regnskapsføring NO 5
LAA211 Hagekunst og landskapsarkitekturteori EN, NO 5
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
ECN312 Industri- og markedsstruktur EN 5
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT100 Plantediversitet NO 5