Course code BUS101

BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det blir stadig mer aktuelt å forstå bedriftsøkonomi, blant annet fordi bedriftene fremover vil være viktige endringsagenter for en mer bærekraftig fremtid. Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretakstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraft, tydeliggjøres hvordan ulike bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse. Emnet gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over sentrale teorier, metoder og modeller. Det legges vekt på å vise hvordan flere av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

  • god oversikt over bachelor-studiet som helhet og derfor et godt utgangspunkt for de fleste av kursene som undervises senere i studiet
  • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet
  • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (herunder regnskap, økonomistyring, finansielle emner, markedsføring, strategi, organisasjonsteori og -psykologi). Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet.
  • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar og bærekraft i et bedriftsøkonomisk perspektiv
  • forståelse for hvordan andre fagområder, for eksempel samfunnsøkonomiske emner, henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Generell kompetanse:

Etter fullført emne er studenten i stand til å:

  • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
  • kunne tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
  • på et overordnet nivå lese og forstå innholdet i en bedrifts årsrapport
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, arbeidskrav og øvingsgrupper. Forelesningene vil være campus-basert og vil ikke "streames". Tre av fem arbeidskrav må være godkjent for å få vurdering i emnet.
Læringsstøtte:
Pensumbok, frivillig tilbud om øvingstimer (digitalt og fysisk), øvingsoppgaver, gjennomgang av arbeidskrav og relevante supplerende artikler..
Pensum:
Hva er en bedrift? En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger. Aune, Stig Aleksander (Cappelen Damm, 2022; ISBN/EAN: 9788202693916)
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 5 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav 3 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig digital eksamen 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette bidrar til å sikre god kvalitet og tilfredsstillende akademisk og pedagogisk nivå.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er åpent for studenter på bachelorprogrammene i økonomi/administrasjon (B-ØA),og Økonomi, ledelse og IT (B-ØLIT) og studenter på Industriell økonomi - teknologi (IndØk).
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med BUS100/100F, 2,5 studiepoeng med INN200/INN200F og 2,5 studiepoeng med INN201-B
Undervisningstid:
2 timer, én forelesning, per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer