Course code BUS101

BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Bedriftsøkonomi omfatter de tradisjonelle bedriftsøkonomisk analyse emnene (regnskap, økonomistyring og finans), men også organisasjonsfag, markedsføring og foretakstrategi. Hensyn tatt til kunder, omgivelsene for øvrig, og økonomisk lønnsomhet innenfor rammene av bærekraftighet, tydeliggjøres hvordan alle bedriftsøkonomiske emner henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse. Emnet gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor en bred definisjon av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Det skal vise hvordan noen av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

  • god oversikt over bachelor-studiet som helhet og derfor et godt utgangspunkt for de fleste av kursene som undervises senere i studiet
  • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet
  • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (herunder regnskap, økonomistyring, finansielle emner, markedsføring, strategi, organisasjonsteori og -psykologi). Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet
  • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar og bærekraft i et bedriftsøkonomisk perspektiv
  • forståelse for hvordan andre fagområder, spesielt samfunnsøkonomiske emner, henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Generell kompetanse:

Etter fullført emne er studenten i stand til å:

  • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
  • kunne tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
  • på et overordnet nivå lese og forstå innholdet i en bedrifts årsrapport
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger, arbeidskrav og øvelser. Studentene vil også få tilgang til nettsider som skal være et tillegg til undervisningen. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer (digitalt og fysisk), øvingsoppgaver og nettsider.
Pensum:
Hva er en bedrift? En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger. Aune, Stig Aleksander (Cappelen Damm u.å.)
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 5 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav 3 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette bidrar til å sikre kvaliteten og det akademiske nivået på emnet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun åpent for førsteårsstudenter på bachelorprogrammet i økonomi - administrasjon (B-ØA).
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng mot BUS100 og 2,5 studiepoeng mot INN200.
Undervisningstid:
2 timer, én forelesning, pr. uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer