Course code BUS100F

BUS100F Grunnleggende bedriftsøkonomi - Nettversjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Torun Fretheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Kurset undervises årlig i vårparallellen. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Enkeltemnestudenter har fortrinnsrett.
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, og tar utgangspunkt i hvordan man bruker verktøy som regnskap og kalkyler for å ta ansvarlige og lønnsomme beslutninger. 

Følgende temaer blir behandlet:

Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering; Finansregnskapet.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til finansregnskapet
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 

Etter kurset kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare sammenhengen mellom balanse og resultat
 • forklare pengenes nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel prosjektanalyse

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff
Læringsaktiviteter:

Forelesninger som strømmes fra auditorium.

Digitale seminargrupper med øvingslærere. Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp på den gruppen som passer best.

Læringsstøtte:
Strømmede plenumsforelesninger; diverse materiale og frivillige flervalgstester på Canvas; frivillige digitale seminarer.
Pensum:

Berg, Terje: Grunnleggende økonomistyring, Cappelen Dam, ISBN 9788202659820, 3. utgave, 2021.

+ supplerende materiale som blir lagt ut på kursets hjemmeside.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig digital hjemmeeksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
BUS100F er digital nettversjon av BUS100. Den digitale versjonen av emnet (BUS100F) har annen vurderingsform (hjemmeeksamen) og karakterregel (bestått/ikke bestått) enn det ordinære emnet BUS100.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BUS100, INN200, INN200F, INN201-B og 2,5 studiepoeng med BUS101.
Undervisningstid:

2 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått