Course code BOT130

BOT130 Grunnleggende plantefysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Medvirkende: Linda Ripel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der studentene arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kurset gir innføring i planters oppbygning og grunnleggende kunnskaper om hvordan planter fungerer og påvirkes av miljøfaktorer.

Ferdigheter:

Studentene får trening i å gjennomføre praktiske eksperimenter og presentere og diskutere eksperimentelle resultater, anvende sentrale begreper og metoder og samarbeide i grupper.

Generell kompetanse: 

Studentene skal oppnå grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen plantefysiologien og forståelse av planters bygning og funksjon.

Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og laboratoriearbeid med rapportskriving. Det er også utarbeidet øvingsoppgaver. Det gis repetisjons/diskusjonstimer.
Læringsstøtte:
Sentrale temaer tas opp i diskusjonstimer. 
Pensum:
Evert, Eichhorn 2013. Raven biology of plants. W.H. Freeman Palgrave Macmillan.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor bidrar med utforming av eksamensoppgaver og sensur av disse.
Merknader:
De gjeldende smittevernreglene begrenser antall personer som kan være til stede i undervisningsrommene samtidig. Dette vil spesielt kunne begrense laboratorieundervisningen. For å kunne planlegge best mulig, oppfordres det sterkt til at du melder deg på kurset så tidlig som mulig.
Normert arbeidsmengde:
Arbeid tilsvarende 125 timers innsats.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. I tillegg holdes repetisjons/diskusjonstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer