Course code BOT130

BOT130 Grunnleggende plantefysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Medvirkende: Linda Ripel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der studentene arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.
Læringsutbytte:
Kurset gir en innføring i sentrale temaer innen plantefysiologien. Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon og planters responser på miljøfaktorer. Kurset skal gi trening i gjennomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater, anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.
Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og laboratoriearbeid med rapportskriving. Det er også utarbeidet øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Sentrale temaer tas opp i diskusjonstimer. 
Pensum:
Evert, Eichhorn 2013. Raven biology of plants. W.H. Freeman Palgrave Macmillan.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor bidrar med utforming av eksamensoppgaver og sensur av disse.
Merknader:
De gjeldende smittevernreglene begrenser antall personer som kan være til stede i undervisningsrommene samtidig. Dette vil spesielt kunne begrense laboratorieundervisningen. For å kunne planlegge best mulig, oppfordres det sterkt til at du melder deg på kurset så tidlig som mulig.
Normert arbeidsmengde:
Arbeid tilsvarende 150 timers innsats.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. I tillegg holdes repetisjonstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått