Course code BOT130

BOT130 Grunnleggende plantefysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen, Christiaan van Der Schoot
Medvirkende: Linda Ripel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der studentene arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.
Læringsutbytte:
Kurset gjer ein introduksjon i sentrale tema innan plantefysiologien. Kurset gjer kunnskap og forståing av bygnad og funksjon hos planter og deira responsar på miljø og klimafaktorar. Kurset skal gje øving i å gjennomføre praktiske eksperiment, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultat, bruk av omgrep og metodar og samarbeid i grupper. Kurset gir en innføring i sentrale temaer innen plantefysiologien. Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon og planters responser på miljøfaktorer. Kurset skal gi trening i gjennomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater, anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.
Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og laboratoriearbeid med rapportskriving. Det er også utarbeidet øvingsoppgaver.
Pensum:
Evert, Eichhorn 2013. Raven biology of plants. W.H. Freeman Palgrave Macmillan.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor bidrar med utforming av eksamensoppgaver og sensur av disse.
Normert arbeidsmengde:
Arbeid tilsvarende 150 timers innsats.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. I tillegg gis eksamensforberedende timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått