Course code BOT130

BOT130 Grunnleggende plantefysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Medvirkende: Linda Ripel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der studentene arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.
Læringsutbytte:
Kurset gjer ein introduksjon i sentrale tema innan plantefysiologien. Kurset gjer kunnskap og forståing av bygnad og funksjon hos planter og deira responsar på miljø og klimafaktorar. Kurset skal gje øving i å gjennomføre praktiske eksperiment, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultat, bruk av omgrep og metodar og samarbeid i grupper. Kurset gir en innføring i sentrale temaer innen plantefysiologien. Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon og planters responser på miljøfaktorer. Kurset skal gi trening i gjennomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater, anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.
Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og laboratoriearbeid med rapportskriving. Det er også utarbeidet øvingsoppgaver.
Pensum:
Evert, Eichhorn 2013. Raven biology of plants. W.H. Freeman Palgrave Macmillan.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor bidrar med diskusjon av eksamensoppgaver og sensur av disse.
Normert arbeidsmengde:
Arbeid tilsvarende 150 timers innsats.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. Eksamensforberedende kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått