Course code BIOEC310

BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Emnet er kun åpent for studenter på masterprogrammet i bioøkonomi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Bygge grunnleggende innsikt i og forståelse for innovasjon (nyskaping) og betydningen av innovasjon for verdiskaping i biobaserte næringer 
  • Introduksjon til innovasjon. Innovasjonsteam. Kreativitet og innovasjon. Kilder til innovasjon.
  • Beslutninger under usikkerhet. 
  • Bærekraft og innovasjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap 

Gjennom kurset skal studentene opparbeide seg en innsikt i ulike innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom forskning, innovasjon og utvikling i biologisk baserte næringer. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, kreative team, beslutninger under usikre betingelser og viktigheten av tverrfaglig kunnskap og læring for nyskapingsprosesser. Studentene skal også kunne se hvordan innovasjon i biobaserte næringer kan bidra til økt bærekraft.

Ferdigheter 

Studentene skal gjennom erfaringsbasert læring om innovasjon i bioøkonomien utvikle ideer, samt screene og teste dem i tidlig innovasjonsfase.

Studentene skal utvikle evnen til å arbeide i tverrfaglige team.

Generell kompetanse 

Generelle evner i kommunikasjon og teamarbeid i tverrfaglige team.  Problemforståelse og problemløsning i tverrfaglige team. 

Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom forelesninger, klassediskusjoner, egenaktivitet, øvelser, presentasjon og aktivitet i grupper sammensatt av studenter med forskjellig grunnkompetanse.
Pensum:
Pensum blir publisert før oppstart av emnet.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og innlevering av skriftlige oppgaver i team. Obligatoriske aktiviteter er normalt gjeldende til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering, basert på innleveringer og presentasjoner av gruppeprosjekter.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet er kun åpent for studenter på masterprogrammet i bioøkonomi.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Opptak til dette emnet krever studierett på masterprogrammet i bioøkonomi.
Overlapp:
Emnet overlapper med 5 studiepoeng mot INN301.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått