Course code BIOEC310

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
SMDHM07-200 Smådyrmedisin NO 8.3
SMDHM07-100 Hestemedisin NO 8.3
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
PATOLO09-200 Patologi - praktisk muntlig eksamen NO 7.5
VET301 Dyrenes biologi NO 7.5
DYRBIO08 Dyrenes biologi NO 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
PATOLO09-100 Patologi - skriftlig eksamen NO 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
ERNÆRI07 Ernæringslære NO 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQUAMT10 Master's degree thesis NO 60
TILLML06 Legemidellovgivning for tilleggsutd NO 6
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 6
PHDLAS Laboratory Animal Science NO 6
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
AKVFIS06 Akvamedisin og fiskesykdommer NO 6
TBA299 Prosjektarbeid, bygg NO 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
INN210 Nyskaping NO 5
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
EDS378 Afghanistan/ Pakistan statsdannelse og konflikt EN 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
HFX212 Integrerte produksjonssystem og verdikjeder for småbønder i Tanzania EN 5
STAT370 Utvalgte emner i statistikk EN, NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
EIE280 Land rights EN 5
HFX221 Etologi hos hund og katt og avl på hund EN, NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
PHG314 Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie I NO 5
HUVFHMFD10 Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i samfunnsfag EN 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
IND210 Industriell ledelse NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
TBA321 Videregående betongmaterialteknologi NO 5
JORD101 Jordlære NO 5
INN310 Industrielle rettigheter 5