Course code BIO337

BIO337 Biogassteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Live Heldal Hagen, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, John Morken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i juniblokk (7. - 11. juni) og vurdering (innlevering av semesteroppgaven) i augustblokk. 
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Uansett smittevernsrestriksjoner vil emnet gå enten fysisk eller digitalt våren 2021.

Biogass er hovedsakelig en blanding av metan og karbondioksid som produseres av mikrobielle samfunn under anaerobe forhold. Gassen kan produseres fra alle typer organisk materiale og anvendes til å produsere strøm, varme og drivstoff eller være et råstoff i kjemisk industri. En biogassprosess vil også produsere en næringsrik biorest som kan brukes som gjødsel.

Dette kurset gir grunnleggende forståelse av biogassteknologi, og omfatter temaer som mikrobiologi, prosessteknologi, modellering, biorest, forbehandling og industriell anvendelse. Emnet belyser FNs bærekraftsmål

 • 6-Rent vann og gode sanitærforhold
 • 7-Ren energi for alle
 • 12- Ansvarlig forbruk og produksjon.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • kjenne til hvordan biogass produseres
 • vite hvilke hovedtrinn som inngår i biogassprosessen
 • vite hva biorest er
 • kjenne til ulike anvendelser av biogass

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • skissere en enkel biogassprosess
 • forstå hvilke muligheter og begrensninger som finnes i bruk av mikrobielle samfunn

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • vurdere hvilke råstoffer som egner seg til biogassproduksjon
 • formidle temaer innen biogass, både skriftlig og muntlig
 • ha et godt grunnlag for videre studier bioprosessering og bioraffinering
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudier, ekskursjon, semesteroppgave.
Læringsstøtte:

Canvas

E-post: svein.horn@nmbu.no

Pensum:
Forelesninger og utdelte artikler. 
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Noe kunnskap om biokjemi og mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og ekskursjon (minst 80 % deltagelse).
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Bestått/ikke bestått på semesteroppgave.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer semesteroppgaven.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 20 t

Ekskursjon: 7 t

Selvstendig arbeid med semesteroppgave: 123 t

Totalt: 150 t

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
5 timer per dag i 4 dager i juniblokk
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått