Course code BIO337

BIO337 Biogassteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Live Heldal Hagen, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, John Morken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: 2020
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Undervises i juni 2020. Semesteroppgave leveres i oktober.
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:
Biogass er hovedsakelig en blanding av metan og karbondioksid som produseres av mikrobielle samfunn under anaerobe forhold. Gassen kan produseres fra alle typer organisk materiale og brukes til å produsere strøm, varme og drivstoff eller være et råstoff i kjemisk industri. En biogassprosess vil også produsere en næringsrik biorest som kan brukes som gjødsel. Dette kurset gir grunnleggende forståelse av biogassteknologi, og omfatter temaer som mikrobiologi, prosessteknologi, modellering, biorest, forbehandling og industriell anvendelse.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal:

  • kjenne til hvordan biogass produseres
  • vite hvilke hovedtrinn som inngår i biogassprosessen
  • vite hva biorest er
  • kjenne til ulike anvendelser av biogass

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • skissere en enkel biogassprosess
  • forstå hvilke muligheter og begrensninger som finnes i bruk av mikrobielle samfunn

Kompetanse

Studenten skal kunne:

  • vurdere hvilke råstoffer som egner seg til biogassproduksjon
  • formidle temaer innen biogass, både skriftlig og muntlig
  • ha et godt grunnlag for videre studier bioprosessering og bioraffinering
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudier, ekskursjon, semesteroppgave
Læringsstøtte:

Canvas

E-post: svein.horn@nmbu.no

Pensum:
Forelesninger og utdelte artikler. 
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Noe kunnskap om biokjemi og mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger (minst 90 % deltagelse) og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Bestått/ikke bestått på semesteroppgave.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer semesteroppgaven.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger                                                    20

Selvstudier + semesteroppgave                      109

Presentasjon (inkludert forberedelse)               14

Ekskursjon                                                          7

Totalt                                                                150

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått