Course code BIO336

Emneansvarlige: Hanne Ida Skaar
Medvirkende: Else Marie Aasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning mikrobiologi. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i soppmikrobiologi på masternivå gjennom forelesninger og labkurs. Vi vil innledningsvis gi smakebiter på soppens betydning i lys av FNs bærekraftsmål, og vi vil diskutere dette grundigere utover i emnet. Vi vil gi en innføring i soppens biologi (metabolisme, genetikk og økologi) og systematikk. Vi vil deretter belyse mykologiske aspekter i produksjon av mat, industriell bioteknologi og utvikling av sykdom hos mennesker, dyr og planter.
Læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om

 • ulike rekker/grupper av sopp og deres mikrostrukturer og livssykluser
 • grunnleggende taksonomi og identifisering av sopp
 • soppens biologi (metabolisme, genetikk og økologi)
 • soppens rolle i produksjon og bederving av mat
 • sopp brukt i bioteknologi
 • sopp som årsak til sykdom hos planter, dyr og mennesker

Ferdigheter Studenten skal

 • kunne identifisere de viktigste soppene på genusnivå
 • kunne gjøre rede for livssyklus til de viktigste rekkene i soppriket
 • kunne relatere ulike soppers egenskaper til vert/agens interaksjoner og betydning i bioproduksjon/bioteknologi og sykdom
 • kunne håndtere sopp og soppsporer på lab
 • kunne forstå vitenskapelige tekster om mykologi
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen mykologi både teoretisk og eksperimentelt

Generell kompetanse Studenten skal forstå soppbiologi og kunne relatere det til bioteknologi, økologi, matproduksjon og patologi.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, labøvelser, selvstudie.
Læringsstøtte:

28 forelesningstimer, 20 timer laboratorieøvelser.

Lærebok (The fungi, by SC Watkinson, L Boddy & NP Money, 2016) og labhefte.

Spørretimer før eksamen.

Canvas. 

Pensum:
Lærebok (The fungi, by SC Watkinson, L Boddy & NP Money, 2016), utvalgte artikler og labhefte.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
 • Grunnleggende biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Genetikk, molekylærbiologi.
Obligatorisk aktivitet:
20 timer laboratorieøvelser og gruppepresentasjoner
Vurderingsordning:
 • 3,5 timers avsluttende, skriftlig eksamen, teller 90 %. Karakter: A - F.
 • Labpresentasjon teller 10 %.
Sensor:
Intern og ektern sensor vil begge vurdere alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 20 timer.Seminarer/forelesninger: 28 timer.Resulatbearbeiding, selvstudier, svar på spørsmål etter laboratorieøvelser og forberedelse til gruppepresentasjoner: 77  timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

2-4 forelesningstimer per uke i 11 uker (total 28 timer).

5 laboratorieøvelser à 4 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer