Course code BIO336

BIO336 Mykologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Hanne Ida Skaar
Medvirkende: Else Marie Aasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning mikrobiologi. 
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i soppmikrobiologi på masternivå gjennom forelesninger og labkurs. Vi vil innledningsvis gi smakebiter på soppens betydning i lys av FNs bærekraftsmål, og vi vil diskutere dette grundigere utover i kurset. Vi vil gi en innføring i soppens biologi (metabolisme, genetikk og økologi) og systematikk. Vi vil deretter belyse mykologiske aspekter i produksjon av mat, industriell bioteknologi og utvikling av sykdom hos mennesker, dyr og planter.
Læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om

 • ulike rekker/grupper av sopp og deres mikrostrukturer og livssykluser
 • grunnleggende taksonomi og identifisering av sopp
 • soppens biologi (metabolisme, genetikk og økologi)
 • soppens rolle i produksjon og bederving av mat
 • sopp brukt i bioteknologi
 • sopp som årsak til sykdom hos planter, dyr og mennesker

Ferdigheter Studenten skal

 • kunne identifisere de viktigste soppene på genusnivå
 • kunne gjøre rede for livssyklus til de viktigste rekkene i soppriket
 • kunne relatere ulike soppers egenskaper til vert/agens interaksjoner og betydning i bioproduksjon/bioteknologi og sykdom
 • kunne håndtere sopp og soppsporer på lab
 • kunne forstå vitenskapelige tekster om mykologi
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen mykologi både teoretisk og eksperimentelt

Generell kompetanse Studenten skal forstå soppbiologi og kunne relatere det til bioteknologi, økologi, matproduksjon og patologi.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, labøvelser, selvstudie.
Læringsstøtte:

28 forelesningstimer, 20 timer laboratorieøvelser.

Lærebok (The fungi, by SC Watkinson, L Boddy & NP Money, 2016) og labhefte.

Spørretimer før eksamen.

Canvas. 

Pensum:
Lærebok (The fungi, by SC Watkinson, L Boddy & NP Money, 2016) og labhefte.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
 • Grunnleggende biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Genetikk, molekylærbiologi.
Obligatorisk aktivitet:
20 timer laboratorieøvelser og gruppepresentasjoner
Vurderingsordning:
 • 3,5 timers avsluttende, skriftlig eksamen, teller 90 %. Karakter: A - F.
 • Labpresentasjon teller 10 %.
Sensor:
Intern og ektern sensor vil begge vurdere alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 20 timer.Seminarer/forelesninger: 28 timer.Resulatbearbeiding, selvstudier, svar på spørsmål etter laboratorieøvelser og forberedelse til gruppepresentasjoner: 102  timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

2-4 forelesningstimer per uke i 11 uker (total 28 timer).

5 laboratorieøvelser à 4 timer.

Eksamensdetaljer: :