Course code BIO336

BIO336 Mykologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Trine Øye Isaksen, Hanne Ida Skaar
Medvirkende: Else Marie Aasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet går i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi. 
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i soppmikrobiologi på Masternivå. Teoridelen bygger videre på generell biokjemisk, fysiologisk, mikrobiologisk og genetisk kunnskap på Bachelornivå og omhandler først og fremst soppspesifikke aspekter. I kursets andre del vil soppens roller i en del (delvis industrielle) økosystemer bli belyst: plantepatologi, matvarer, medisinske aspekter og industriell bioteknologi.
Læringsutbytte:
Kurset vil gi tilstrekkelig med kunnskap om soppmikrobiologi til å kunne jobbe videre med sopp på master- og doktorgradsnivå, både teoretisk og eksperimentelt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, labøvelser, selvstudie.
Læringsstøtte:
28 forelesningstimer, 20 timer laboratorieøvelser. Lærebok og labhefte. Spørretimer før eksamen. Canvas. 
Pensum:
Lærebok og labhefte.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende biokjemi tilsvarende KJB200. Mikrobiologi tilsvarende BIO130 og BIO230 (bachelornivå).
Anbefalte forkunnskaper:
Genetikk, genomikk, molekylærbiologi.
Obligatorisk aktivitet:
20 timer laboratorieøvelser og gruppepresentasjoner
Vurderingsordning:
3,5 timers avsluttende, skriftlig eksamen, teller 100 %. Karakter: A - F.
Sensor:
Intern og ektern sensor vil begge vurdere alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 20 timer. Seminarer/forelesninger: 28 timer. Resulatbearbeiding, selvstudier, svar på spørsmål etter laboratorieøvelser og forberedelse til gruppepresentasjoner: 102  timer.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

2-4 forelesnings timer per uke i 11 uker (total 28 timer).

5 laboratorieøvelser à 4 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått