Course code BIO336

Emneansvarlige: Trine Øye Isaksen
Medvirkende: Else Marie Aasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet går i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i soppmikrobiologi på Masternivå. Teoridelen bygger videre på generell biokjemisk, fysiologisk, mikrobiologisk og genetisk kunnskap på Bachelornivå og omhandler først og fremst soppspesifikke aspekter. I kursets andre del vil soppens roller i en del (delvis industrielle) økosystemer bli belyst: plantepatologi, matvarer, medisinske aspekter og industriell bioteknologi.
Læringsutbytte:
Kurset vil gi tilstrekkelig med kunnskap om soppmikrobiologi til å kunne jobbe videre med sopp på master- og doktorgradsnivå, både teoretisk og eksperimentelt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, labøvelser, selvstudie.
Læringsstøtte:
28 forelesningstimer, 20 timer laboratorieøvelser. Lærebok og labhefte. Spørretimer før eksamen. Canvas. 
Pensum:
Lærebok og labhefte.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende biokjemi tilsvarende KJB200. Mikrobiologi tilsvarende BIO130 og BIO230 (bachelornivå).
Anbefalte forkunnskaper:
Genetikk, genomikk, molekylærbiologi.
Obligatorisk aktivitet:
20 timer laboratorieøvelser og gruppepresentasjoner
Vurderingsordning:
3,5 timers avsluttende, skriftlig eksamen, teller 100 %. Karakter: A - F.
Sensor:
Intern og ektern sensor vil begge vurdere alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 20 timer. Seminarer/forelesninger: 28 timer. Resulatbearbeiding, selvstudier, svar på spørsmål etter laboratorieøvelser og forberedelse til gruppepresentasjoner: 102  timer.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

2-4 forelesnings timer per uke i 11 uker (total 28 timer).

5 laboratorieøvelser à 4 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått