Course code BIO336

Emneansvarlige: Linda Jean Gordon Hjeljord
Medvirkende: Else Marie Aasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i soppmikrobiologi på Masternivå. Teoridelen bygger videre på generell biokjemisk, fysiologisk, mikrobiologisk og genetisk kunnskap på Bachelornivå og omhandler først og fremst soppspesifikke aspekter. I kursets andre del vil soppens roller i en del (delvis industrielle) økosystemer bli belyst: plantepatologi, matvarer, medisinske aspekter, industriell bioteknologi.
Læringsutbytte:
Kurset vil gi tilstrekkelig med kunnskap om soppmikrobiologi til å kunne jobbe videre med sopp på master- og doktorgradsnivå, både teoretisk og eksperimentelt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, labøvelser, selvstudie.
Læringsstøtte:
Lærebok og labhefte. Spørretimer før eksamen. Canvas.
Pensum:
Lærebok og labhefte.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende biokjemi tilsvarende KJB200. Mikrobiologi tilsvarende BIO130 og BIO230 (bachelornivå).
Anbefalte forkunnskaper:
Genetikk, genomikk, molekylærbiologi.
Obligatorisk aktivitet:
6 laboratorieøvelser à 4 timer. Godkjente labjournaler.
Vurderingsordning:
3,5 timers avsluttende, skriftlig eksamen, teller 100 %. Karakter: A - F.
Sensor:
Intern og ektern sensor vil begge vurdere alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 24 timer. Seminarer/forelesninger: 24 timer. Resulatbearbeiding, selvstudier og skriving av fyldig rapport fra laboratorieøvelsene: 102  timer.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

2 forelesninger per uke (dobbelttime) i 12 uker.

6 laboratorieøvelser à 4 timer, tidspunkt annonseres i Canvas.

Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått