Course code BIO335

BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Bjørge Westereng, Phillip Byron Pope, Line Degn Hansen, Gustav Vaaje-Kolstad, Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig fra 2018
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Biokjemi.  
Emnets innhold:
I den nye bioøkonomien er det et behov for å utvikle nye prosesser for å omdanne biomasse til ulike produkter, et konsept ofte kalt bioraffinering. I denne sammenheng er bruken an biokatalyse en nøkkelteknologi. En biokatalytisk prosess omfatter alle prosesser som bruker enzymer for å omdanne en råvare til et produkt. Biokatalyse kan utføres av et bestemt enzym, enzymblandinger, renkulturer av mikroorganismer (fermentering) eller mikrobielle samfunn. Dette faget vil gi en god forstålse av enzymer, med et spesielt fokus på hvordan biokatalyse kan anvendes på prosesser i industriell skala. Dette inkluderer temaer som industriell enzymproduksjon, produksjon av andregenerasjons bioetanol, anvendelser innen fôr og mat, og biogassproduksjon. 
Læringsutbytte:
Studenten vil lære hva enzymer er, hvordan de virker, hvordan de produseres og hvordan de anvendes i moderne industri. Dette inkulderer temaer som enzymkinetikk, fermenteringsteknologi og enzymkostnader. 
Læringsaktiviteter:
Selvstudium av utvalgte vitenskaplige artikler, forelsninger og en semesteroppgave av et valgt tema.
Læringsstøtte:
Lærerne er tilstede under hele kursperioden, og kan dessuten nås via e-post.Canvas.
Pensum:
Forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200, Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230. 
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Karakter A-F blir satt på skriftlig 3.5 timers eksamen. 
Sensor:
Intern og ekstern sensor vil begge vurdere eksamensbesvarelsene.
Merknader:
Emnet vil ikke gis før høsten 2018. I 2017 gis kurset i form av et seminar over to dager + semesteroppgave (Spesialpensum for studentene).
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Selvstudier og skriving av semesteroppgave: 126 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 forelesninger per uke (dobbelttime) i 12 uker. Semesteroppgave.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått