Course code BIO335

BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Anikó Várnai, Bjørge Westereng, Phillip Byron Pope, Line Degn Hansen, Gustav Vaaje-Kolstad, Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>I oddetallsår arrangeres kurset intensivt i augustblokk, med presentasjon av semesteroppgave i november.</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:

Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 

I 2022 arrangeres kurset i høstparallellen. 

Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammene </p><list listType="bulleted"><listItem>Master i Bioteknologi, retning Biokjemi</listItem><listItem>Master i teknologi, retning kjemi og bioteknologi  </listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I den nye bioøkonomien er det et behov for å utvikle nye prosesser for å omdanne biomasse til ulike produkter, et konsept ofte kalt bioraffinering. I denne sammenheng er bruken av biokatalyse en nøkkelteknologi. En biokatalytisk prosess omfatter alle prosesser som bruker enzymer for å omdanne en råvare til et produkt. Biokatalyse kan utføres av et bestemt enzym, enzymblandinger, renkulturer av mikroorganismer (fermentering) eller mikrobielle samfunn.

Dette faget vil gi en god forståelse av enzymer, med et spesielt fokus på hvordan biokatalyse kan anvendes på prosesser i industriell skala. Dette inkluderer temaer som industriell enzymproduksjon, produksjon av andregenerasjons bioetanol, anvendelser innen fôr og mat, og biogassproduksjon. I kurset vil det bli brukt eksempler fra en rekke pågående forskningsaktiviteter på NMBU.

Emnet belyser FNs bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • kjenne til begrepet biokatalyse
 • vite hva enzymer er og hvordan de produseres
 • vite hva fermenteringsprosesser er
 • kjenne til bruk av biokatalyse i industrien
 • forstå hva bioraffinering er

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • skissere ulike bioraffineringsprosesser
 • forstå hvilke muligheter og begrensninger bruk av biokatalysator har

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • vurdere hvilke produkter ulike råstoffer kan egne seg til
 • formidle temaer innen biokatalyse, både skriftlig og muntlig
 • ha et godt grunnlag for videre studier bioprosessering og bioraffinering
Læringsaktiviteter:
 • Selvstudium av utvalgte vitenskaplige artikler
 • Forelesninger 
 • En semesteroppgave over et valgt tema
Læringsstøtte:

Lærerne er tilstede under hele kursperioden og kan kontaktes via e-post.

Canvas.

Pensum:
Forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Biokjemi tilsvarende KJB200
 • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO130
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger (80 % tilstedeværelse).
Vurderingsordning:
Bestått / ikke bestått på skriftlig semesteroppgave.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vil begge vurdere semesteroppgaven.
Merknader:

Oddetallsår: kurset arrangeres intensivt i august, med presentasjon av semesteroppgave i november.

Partallsår: kurset arrangeres i  høstparallell.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Selvstudier og skriving av semesteroppgave: 101 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Partallsår: 2 forelesninger per uke (dobbelttime) i 12 uker. Semesteroppgave.

Oddetallsår: 24 t forelesning i augustblokk. Semesteroppgave presenteres i november.

Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått/ Ikke bestått