Course code BIO327

BIO327 Fra gen til funksjon i planter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Rómulo Sacramento Sobral, Åshild Gunilla Ergon
Medvirkende: Åshild Gunilla Ergon
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20 studenter
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: M-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se den engelske emnebeskrivelsen.
Læringsutbytte:
Se den engelske emnebeskrivelsen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gjesteforelesere (20 timer). 5 øvelser (1 bioinformatikk og 4 lab-øvelser, på 4 timer hver)
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Pensum vil gjøres tilgjengelig i løpet av semesteret, i form av bok-kapitler og vitenskaplige artikler
Forutsatte forkunnskaper:
BIO200, BOT200, BIO244
Anbefalte forkunnskaper:
En forståelse av DNA-strukturen og generell regulering av DNA er anbefalt, i tillegg bør studenten ha forståelse for hypotesetesting.
Obligatorisk aktivitet:
Lab-øvelser er obligatoriske
Vurderingsordning:

Samlet vurdering.

Skriftlig 2 timers eksamen i eksamensperioden (multiple choice og langsvarsoppgaver).

Sensor:
Sensor vil godkjenne eksamensoppgavene og bistå i sensureringen
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfagskrav
Overlapp:
-
Undervisningstid:

15 timer forelesninger

5 timer gjesteforelesere

20 timer praktiske øvelser

10 timer presentasjoner (20 minutter + 10 minutter diskusjon)

2 timer eksamen

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer