Course code BIO324

BIO324 Klimatilpasning i planter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Åshild Gunilla Ergon
Medvirkende: Sissel Torre, Aasmund Bjørnstad, Jorunn Elisabeth Olsen, Odd Arne Rognli
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Klimafaktorer og artenes utbredelse. Effekter av klimafaktorer og klimaendringer på plantenes funksjon, vekst og utvikling. Direkte effekter av og responser på temperatur, vann, lys, karbondioksid og andre forhold knyttet til klimaendringer. Fenotypisk plastisitet og evolusjonær tilpasning til klima. Planteforedling i klimaperspektiv.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan planter responderer på - og tilpasser seg til - klimatiske faktorer. Dette inkluderer akklimatisering - hvordan planter fanger opp signaler fra omgivelsene og tilpasser seg fenotypisk - og tilpasning på lengre sikt ved evolusjon og foredling. Den oppnådde kunnskapen vil bidra til studentenes forståelse av hvilke effekter klimaendringer kan ha på naturlige og menneskeskapte økosystemer og global og regional matproduksjon, og hvordan vi kan møte problemer og muligheter knyttet til planter og klimaendringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier der studentene presenterer og diskuterer relevant litteratur.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon via Fronter
Pensum:
Relevante bokkapitler, review-artikler og originale forskningsartikler
Forutsatte forkunnskaper:
Genetikk (BIO120), plantefysiologi (BOT200)
Obligatorisk aktivitet:
Alle studenter må presentere en artikkel i kollokviene. Det forventes at studentene møter opp på hverandres presentasjoner og deltar i en diskusjon i etterkant av presentasjonene.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Kurset er ment for både plantevitenskap- og biologistudenter
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2-4 timer per uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått