Course code BIO300

BIO300 Mikroskopiteknikker

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Yeon Kyeong Lee
Medvirkende: Hilde Raanaas Kolstad, Hilde Raanaas Kolstad, Lene Cecilie Hermansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 6 studenter. Maksimum 15.

NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra Imaging Centre. Imaging Centre tar ansvaret for oppmeldingen til kurset på Studentenes informasjonstorg, SiT.

Undervises i periode:
Emnet undervises i januarblokka. Eksamen og vurdering finner sted i februar, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter på høyere nivå med behov for mikroskopi teknikker i sine oppgaver.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Generell optikk: elektromagnetisk stråling, oppløsningsevne, forstørrelse, brytningsindeks, diffraksjon, faseforskyvning, interferens.
  • Spesiell optikk: generell oppbygning av mikroskopene og strålegangen i LM (lysmikroskopi), CLSM (konfokal laser skanning mikroskopi), SEM (skanning elektron mikroskopi) og TEM (transmisjon elektron mikroskopi).
  • Gjennomgang av ulike optiske teknikker og kontrasteringsmetoder i LM, CLSM, SEM og TEM.
  • Generelle prepareringsteknikker til LM, CLSM, SEM og TEM.
  • Forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser gir grundig opplæring i bruk av mikroskopene og deres ulike avbildningsteknikker. 
Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper mht. optikk, prøvebehandling og bildedannelse slik at de kan:

1) forklare sentrale optiske begrep

2) beskrive strålegang og bildedannelse i ulike mikroskoptyper

3) foreta rasjonelle valg mht. prøvebehandling og avbildningsmetoder ut fra prøvetype og problemstilling

4) vurdere og tolke ulike mikroskopbilder (egne og publiserte).

Studentene skal være i stand til å diagnostisere, innstille og bruke følgende mikroskop:

1) Lysmikroskop, med ulike typer optikk (lysfelt, mørkefelt, polarisasjon, fasekontrast, differensial interferens kontrast og fluorescence)

2) Konfokal laser skanning mikroskop

3) Skanning elektron mikroskop, i ulike avbildnings- modus (SEI og BEI) og røntgenanalyse.

4) Transmisjon elektron mikroskop.

Studentene skal også kunne bruke følgende utstyr innen prøvebehandling:

1) Ulike snitteteknikker: ultramikrotom, rotasjonsmikrostom, vibratom og cryostat

2) Kritisk punkt tørking og sputter coating for SEM

Studentene skal også kunne bruke et utvalg av metoder mht. prøvebehandling, farging/merking og enkel bildebehandling. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, nettbasert egenopplæring, praktisk opplæring, demonstrasjoner og laboratorieøvelser.
Pensum:
Forelesningene, kompendium og utvalgte Web-sider.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og demonstrasjoner.
Vurderingsordning:
Innlevering av skriftlig journal, teller 1/4 av sluttkarakteren. Muntlig eksamen, teller 3/4 av sluttkarakteren, A-F. Journalen må være godkjent før studenten får ta eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 10-12 timer/uke. Demonstrasjon: 2-3 timer/uke. Opplæring: 10-12 timer/uke. Øvelser: 10-15 timer/uke. Øvrige undervisningstid: Nettbasert selvstudium og journal. Praktisk arbeid avsluttes med innlevering av journal.
Eksamensdetaljer: :