BIO300 Mikroskopiteknikker

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Fredrik Strebel Skedsmo, Lene Cecilie Hermansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:

Minimum 6 studenter. Maksimum 15.

NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra Imaging Centre. Imaging Centre tar ansvaret for oppmeldingen til emnet på Studentenes informasjonstorg, SiT.

Frekvens:

Årlig.

NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet undervises normalt i januarblokka, med eksamen og vurdering i februar, vårparallellen.

Om dette emnet

 • Generell optikk: elektromagnetisk stråling, oppløsningsevne, forstørrelse, brytningsindeks, diffraksjon, faseforskyvning, amplitudeforskyvning og interferens.
 • Spesiell optikk: generell oppbygning av mikroskopene og strålegangen i LM (lysmikroskopi), CLSM (konfokal laser skanning mikroskopi), SEM (skanning elektron mikroskopi) og TEM (transmisjon elektron mikroskopi).
 • Gjennomgang av ulike optiske teknikker og kontrasteringsmetoder i LM, CLSM, SEM og TEM.
 • Generelle prepareringsteknikker til LM, CLSM, SEM og TEM.
 • Forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser gir grundig opplæring i bruk av mikroskopene og deres ulike avbildningsteknikker.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper mht. optikk, prøvebehandling og bildedannelse slik at de kan:

1) forklare sentrale optiske begrep

2) beskrive strålegang og bildedannelse i ulike mikroskoptyper

3) foreta rasjonelle valg mht. prøvebehandling og avbildningsmetoder ut fra prøvetype og problemstilling

4) vurdere og tolke ulike mikroskopbilder (egne og publiserte).

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å diagnostisere, innstille og bruke følgende mikroskop:

1) Lysmikroskop, med ulike typer optisk kontrast (lysfelt, mørkefelt, polarisasjon, fasekontrast, differensial interferens kontrast og fluorescence)

2) Konfokal laser skanning mikroskop

3) Skanning elektron mikroskop, i ulike avbildnings- modus (SEI og BEI) og røntgenanalyse.

4) Transmisjon elektron mikroskop.

Studentene skal også kunne bruke følgende utstyr innen prøvebehandling:

1) Ulike snitteteknikker for lys og transmisjons elektron mikroskopi.

2) Kritisk punkt tørking og sputter coating for SEM

Studentene skal også kunne bruke et utvalg av metoder mht. prøvebehandling, farging/merking og enkel bildebehandling.

 • Forelesninger, nettbasert egenopplæring, praktisk opplæring, demonstrasjoner og laboratorieøvelser.
 • Forelesningene, kompendium og utvalgte Web-sider.
 • Bachelorgrad innen naturvitenskap.
 • Innlevering av en skriftlig rapport basert på oppgaver, og muntlig eksamen. Bestått/ikke bestått. Rapporten må være godkjent før studenten får ta eksamen.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor
 • Øvelser og demonstrasjoner.
 • Forelesninger: 10-12 timer/uke. Demonstrasjon: 2-3 timer/uke. Opplæring: 10-12 timer/uke. Øvelser: 10-15 timer/uke. Øvrige undervisningstid: Nettbasert selvstudium og journal. Praktisk arbeid avsluttes med innlevering av journal.
 • Studenter på høyere nivå med behov for mikroskopiteknikker i sine oppgaver.
 • Realfag