Course code BIO300

BIO300 Mikroskopiteknikker

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Yeon Kyeong Lee
Medvirkende: Hilde Raanaas Kolstad, Hilde Raanaas Kolstad, Lene Cecilie Hermansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 6 studenter. Maksimum 15.

NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra Imaging Centre. Imaging Centre tar ansvaret for oppmeldingen til kurset på Studentenes informasjonstorg.

Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, og eksamen i feb/mars, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter på høyere nivå med behov for mikroskopi teknikker i sine oppgaver.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
  • Generell optikk: elektromagnetisk stråling, oppløsningsevne, forstørrelse, brytningsindeks, diffraksjon, faseforskyvning, interferens.
  • Spesiell optikk: generell oppbygning av mikroskopene og strålegangen i LM (lysmikroskopi), CLSM (konfokal laser skanning mikroskopi), SEM (skanning elektron mikroskopi) og TEM (transmisjon elektron mikroskopi).
  • Ulike optiske teknikker og kontrasteringsmetoder i LM, CLSM, SEM og TEM.
  • Generelle prepareringsteknikker til LM, CLSM, SEM og TEM.
  • Forelesninger, demonstrasjoner og øvelser gir grundig opplæring i bruk av mikroskopene og deres ulike avbildningsteknikker. 
Læringsutbytte:

Studentene skal ha tilegnet seg teoretiske og praktiske kunnskaper mht. optikk, prøvebehandling og bildedannelse slik at de kan:

1) forklare sentrale optiske begrep (oppløsningsevne, forstørrelse m.fl)

2) beskrive strålegang og bildedannelse i ulike mikroskoptyper

3) foreta rasjonelle valg mht. prøvebehandling og avbildningsmetoder ut fra prøvetype og problemstilling

4) vurdere og tolke ulike mikroskopbilder (egne eller publiserte).

Studentene skal være i stand til å diagnostisere, innstille og bruke følgende mikroskop:

1) Lysmikroskop, med ulike typer optikk (lysfelt, mørkefelt, polarisasjon, fasekontrast, interferens kontrast og fluorescence)

2) Konfokal laser skanning mikroskop

3) Skanning elektron mikroskop, i ulike avbildnings- modus (SEI og BEI) og røntgenanalyse.

4) Transmisjon elektron mikroskop.

Studentene skal også kunne bruke følgende utstyr for prøvebehandling:

1) Ultramikrotom til snitting for LM og TEM

2) Cryostat til snitting for LM, SEM og laser mikro disseksjon

3) Kritisk punkt tørking og sputter coating for SEM

Studentene skal også kunne bruke et utvalg av metoder mht. prøvebehandling, farging/merking og enkel bildebehandling. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, nettbasert egenopplæring, praktisk opplæring, demonstrasjoner og laboratorieøvelser.
Pensum:
Forelesningene, kompendium og utvalgte Web-sider.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad innen naturvitenskap
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og demonstrasjoner.
Vurderingsordning:
Innlevering av skriftlig journal, teller 1/4 av sluttkarakteren. Muntlig eksamen, teller 3/4 av sluttkarakteren. Journalen må være godkjent før studenten får ta eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 10-12 timer/uke. Demonstrasjon: 2-3 timer/uke. Opplæring: 10-12 timer/uke. Øvelser: 10-15 timer/uke. Øvrige undervisningstid: Nettbasert selvstudium og journal. Praktisk arbeid avsluttes med innlevering av øvelse/journal.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått