Course code BIO300

BIO300 Mikroskopiteknikker

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Yeon Kyeong Lee
Medvirkende: Hilde Raanaas Kolstad, Lene Cecilie Hermansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 6 studenter. Maksimum 15.

NB! Påmelding ved e-post til imaging.centre@nmbu.no@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra dette laboratorium før studenten kan registrere/melde seg opp på kurset på Stidentenes informasjonstorg.

Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, eksamen i feb/mars, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter på høyere nivå med behov for mikroskopi teknikker i sine oppgaver.
Emnets innhold:

Forelesninger i generell optikk som omfatter følgende tema: Elektromagnetisk stråling, oppløsningsevne, forstørrelse, brytningsindeks, diffraksjon, faseforskyvning, interferens. Spesiell optikk: Generell strålegang i LM, CLSM, SEM og TEM, Ulike avbildningsmetoder og optiske kontrasthevingsmetoder i LM, SEM, CLSM og TEM. Prøvebehandling: Generelle metoder i LM, SEM, CLSM og TEM (Fikseringsmetoder, dehydrering, innstøping, tørking, cryometoder) generelle og spesielle fargemetoder. Demonstrasjoner, opplæring og øvelser gir grundig opplæring i bruk av mikroskopene og deres ulike avbildningsteknikker. Øvelser der studentene skal lære å gjøre kritiske vurderinger mht. metoder som bør anvendes ut fra problemstilling og prøvens beskaffenhet.

Læringsutbytte:
Studentene skal ha tilegnet seg teoretiske og praktiske kunnskaper mht. optikk, prøvebehandling og bildedannelse slik at de kan: 1) forklare sentrale optiske begrep (oppløsningsevne, forstørrelse m.fl). 2) beskrive strålegang og bildedannelse i ulike mikroskoptyper 3) foreta rasjonelle valg mht. prøvebehandling og avbildningsmetoder ut fra prøvetype og problemstilling. 4) vurdere og tolke ulike mikroskopbilder (egne eller publiserte). Studentene skal være istand til å A: diagnostisere, innstille og bruke følgende mikroskop: 1) Lysmikroskop - LM, med ulike typer optikk (lysfelt, mørkefelt, polarisasjon og fluorescence) 2) Confocal Laser Scanning Mikroskop - CLSM 3) Scanning Electron Microscope - SEM, i ulike avbildnings- modus (SEI og BEI) og Grunnstoffbestemmelse (Røntgenanalyse). 4) Transmission Electron Microscope - TEM B: bruke følgende utstyr for prøvebehandling: 1) Ultramikrotom til snitting for LM og TEM 2) Cryostat til snitting for LM og SEM 3) Coating-enheter (Sputter) for SEM 4) Critical Point Drying (CPD) for SEM C: å bruke et utvalg av metoder mht. prøvebehandling, farging/merking og enkel bildebehandling (vil variere noe fra år til år).
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, nettbasert egenopplæring, praktisk opplæring, demonstrasjoner og laboratorieøvelser.
Pensum:
Kompendium og utvalgte Web-sider.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og demonstrasjoner.
Vurderingsordning:
Innlevering av skriftlig journal, teller 1/4 av sluttkarakteren. Muntlig eksamen, teller 3/4 av sluttkarakteren. Journalen må være godkjent før studenten får ta eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 10-12 timer/uke. Demonstrasjon: 2-3 timer/uke. Opplæring: 10-12 timer/uke. Øvelser: 10-15 timer/uke. Øvrige undervisningstid: Nettbasert selvstudium og journal. Praktisk arbeid avsluttes med innlevering av øvelse/journal.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått