Course code BIO300

BIO300 Mikroskopiteknikker

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Yeon Kyeong Lee
Medvirkende: Hilde Raanaas Kolstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p>NB! Påmelding ved e-post til ipm-mikroskopi@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra dette laboratoriet før studenten kan registrere seg på kurset på Studieavdelingen.</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6 studenter. Maksimum 12 (opp til 20 avhengig av tilgjengelige lærerkrefter). NB! Påmelding ved e-post til ipm-mikroskopi@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra dette laboratorium før studenten kan registrere/melde seg opp på kurset på Studieavdelingen.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Studenter på høyere nivå med behov for mikroskopi teknikker i sine oppgaver.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger i generell optikk som omfatter følgende tema: Elektromagnetisk stråling, oppløsningsevne, forstørrelse, brytningsindeks, diffraksjon, faseforskyvning, interferens. Spesiell optikk: Generell strålegang i LM, CLSM, SEM og TEM, Ulike avbildningsmetoder og optiske kontrasthevingsmetoder i LM, SEM, CLSM og TEM. Prøvebehandling: Generelle metoder i LM, SEM, CLSM og TEM (Fikseringsmetoder, dehydrering, innstøping, tørking, cryometoder) generelle og spesielle fargemetoder. Demonstrasjoner, opplæring og øvelser gir grundig opplæring i bruk av mikroskopene og deres ulike avbildningsteknikker. Øvelser der studentene skal lære å gjøre kritiske vurderinger mht. metoder som bør anvendes ut fra problemstilling og prøvens beskaffenhet.


Læringsutbytte:

Studentene skal ha tilegnet seg teoretiske og praktiske kunnskaper mht. optikk, prøvebehandling og bildedannelse slik at de kan: 1) forklare sentrale optiske begrep (oppløsningsevne, forstørrelse m.fl). 2) beskrive strålegang og bildedannelse i ulike mikroskoptyper 3) foreta rasjonelle valg mht. prøvebehandling og avbildningsmetoder ut fra prøvetype og problemstilling. 4) vurdere og tolke ulike mikroskopbilder (egne eller publiserte). Studentene skal være istand til å A: diagnostisere, innstille og bruke følgende mikroskop: 1) Lysmikroskop - LM, med ulike typer optikk (lysfelt, mørkefelt, polarisasjon og fluorescence) 2) Confocal Laser Scanning Mikroskop - CLSM 3) Scanning Electron Microscope - SEM, i ulike avbildnings- modus (SEI og BEI) og Grunnstoffbestemmelse (Røntgenanalyse). 4) Transmission Electron Microscope - TEM B: bruke følgende utstyr for prøvebehandling: 1) Ultramikrotom til snitting for LM og TEM 2) Cryostat til snitting for LM og SEM 3) Coating-enheter (Sputter) for SEM 4) Critical Point Drying (CPD) for SEM C: å bruke et utvalg av metoder mht. prøvebehandling, farging/merking og enkel bildebehandling (vil variere noe fra år til år).


Læringsaktiviteter:

Forelesninger, nettbasert egenopplæring, praktisk opplæring, demonstrasjoner og laboratorieøvelser


Læringsstøtte:

Pensum:

Kompendium og utvalgte Web-sider.

Forutsatte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskaper:

Obligatorisk aktivitet:

Øvelser og demonstrasjoner.


Vurderingsordning:

Innlevering av skriftlig journal, teller 1/3 av sluttkarakteren. Muntlig eksamen, teller 2/3 av sluttkarakteren. Journalen må være godkjent før studenten får ta eksamen.

Sensor:

Ekstern sensorNormert arbeidsmengde:

300 timer.Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:

Forelesninger: 10-12 timer/uke. Demonstrasjon: 2-3 timer/uke. Opplæring: 10-12 timer/uke. Øvelser: 10-15 timer/uke. Øvrige undervisningstid: Nettbasert selvstudium og journal. Praktisk arbeid avsluttes med innlevering av øvelse/journal.

Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått