Course code BIO230

BIO230 Generell mikrobiologi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Leiv Sigve Håvarstein
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 60.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet starter med å forklare hvordan bakterier skaffer seg energi, hvordan denne energien benyttes til å utføre ulike katabolske og anabolske prosesser i cellen, og hvordan hele metabolismen reguleres.

Bakterievirus (bakteriofager) og virus spesifikke for eukaryote organismer blir deretter gjennomgått. 

Emnet gir en oversikt over de viktigste virusgruppene med hensyn på oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet.

Emnet tar videre for seg den store diversiteten av bakterier i naturen. Først blir prinsippene for bakterienes klassifikasjon og fylogeni beskrevet. Deretter blir de viktigste bakteriegruppene omtalt, og deres mest karakteristiske egenskaper framhevet.

Læringsutbytte:
Kurset vil gi studentene kunnskaper om bakterienes oppbygning og metabolisme, og oversikt over de forskjellige energi- og karbonkilder som bakterier kan benytte seg av for å overleve under varierende ytre forhold. Bakterienes inndeling og slektskapsforhold blir også vektlagt, og karakteristiske egenskaper for de mest sentrale bakteriegruppene blir beskrevet. Emnet gir i tillegg en oversikt over de viktigste virusgruppene oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Lærer kan kontaktes via e-post og Fronter.
Pensum:

Lærebok: Prescotts Principles of Microbiology. Willey, Sherwood and Woolverton (McGraw-Hill).

Annet skriftlig materiale blir delt ut eller er tilgjengelig på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Laboratoriekurs i biokjemi tilsvarende KJB201/210.
Vurderingsordning:
3,5 timer skriftlig eksamen 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner og sensureret minimum av 25 eksamensoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengden er fordelt på følgende måte:
Forelesninger 46 timer.
Selvstudium 254 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke, totalt ca. 46 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått