Detaljer om emnet BIO230

BIO230 Generell mikrobiologi II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Leiv Sigve Håvarstein
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6 deltagere. Maksimalt 100.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Emnets innhold:

Emnet starter med å forklare hvordan bakterier skaffer seg energi, hvordan denne energien benyttes til å utføre ulike katabolske og anabolske prosesser i cellen, og hvordan hele metabolismen reguleres.

Bakterievirus (bakteriofager) og virus spesifikke for eukaryote organismer blir deretter gjennomgått. 

Emnet gir en oversikt over de viktigste virusgruppene med hensyn på oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet.

Emnet tar videre for seg den store diversiteten av bakterier i naturen. Først blir prinsippene for bakterienes klassifikasjon og fylogeni beskrevet. Deretter blir de viktigste bakteriegruppene omtalt, og deres mest karakteristiske egenskaper framhevet.

Læringsutbytte:
Kurset vil gi studentene kunnskaper om bakterienes oppbygning og metabolisme, og oversikt over de forskjellige energi- og karbonkilder som bakterier kan benytte seg av for å overleve under varierende ytre forhold. Bakterienes inndeling og slektskapsforhold blir også vektlagt, og karakteristiske egenskaper for de mest sentrale bakteriegruppene blir beskrevet. Emnet gir i tillegg en oversikt over de viktigste virusgruppene oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet. Videre gis en innføring i grunnprinsipper i mikrobiell økologi og bruk av mikororganismer i miljøbioteknologiske prosesser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Lærer kan kontaktes via e-post og Fronter.
Pensum:

Lærebok: Prescotts Principles of Microbiology. Willey, Sherwood and Woolverton (McGraw-Hill).

Annet skriftlig materiale som blir delt ut eller er tilgjengelig på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Laboratoriekurs i biokjemi tilsvarende KJB201/210.
Vurderingsordning:
3,5 timer skriftlig eksamen med flervalgstester og vanlige skriftlige oppgaver
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensurerer 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengden er fordelt på følgende måte:
Forelesninger 46 timer.
Selvstudium 254 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke, totalt ca. 46 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått