Course code BIO130

BIO130 Generell mikrobiologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Geir Mathiesen
Medvirkende: Anna Skåne, Else Marie Aasen, Rannei Tjåland, Daniel Aleksanteri Milligan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
192
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, B-MAT, M-KB, B-BIOL, B-HV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesningene omhandler følgende temaer:

  • Mikroorganismene og deg.
  • Pro- og eukaryote celletyper.
  • Mikrobiell metabolisme.
  • Vekst hos mikroorganismer.
  • Kontroll av mikrobiell vekst.
  • Mikroskopering(teori/praksis)
  • Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp.
  • Antibiotika.
  • Mikroorganismenes rolle i naturen.

Laboratoriekurset gir en grundig innføring i grunnleggende mirkobiologiske teknikker. Kurset legger vekt på opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi. Øvelse i bruk av aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå vekst av uønskede mikroorganismer.

Læringsutbytte:
Studentene får en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen. Studentene skal kunne anvende aseptisk arbeidsteknikk og lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer. De skal også kunne sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese og bli fortrolig med grunnleggende mikrobiologisk terminologi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Laboratorieøvelser. Journalskriving. Selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og laboratorieøvelser. Det holdes en orakeltime etter siste lab.øvelse. Power point-filer vil være tilgjengelig på Canvas i forkant av forelesningene.
Pensum:

Pensumbok er "Innføring i Mikrobiologi", Arne Tronsmo, Unversitetsforlaget, 2016.

Til laboratoriekurset: Mathiesen: "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompendium, NMBU 2018.

Anbefalte forkunnskaper:
BIO120 Genetikk, eller tilsvarende. BIO100 Cellebiologi (kan tas samtidig), eller tilsvarende. Fordypning i Biologi/kjemi fra videregående er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser, fravær ikke tillatt. Innlevering av laboratorierapporter. Må ha bestått laboratorierapportene for å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:

Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av laboratoriejournal. Journalen og aktiviteten på laboratoriet teller 25 % av sluttkarakteren. Journalen skal leveres til angitt frist. Journalen må være godkjent før man kan gå opp til den skriftlige eksamen. Godkjent laboratoriejournal er gyldig de påfølgende to år.

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 75 %. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 20 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 22 timer. Laboratorieøvelser: 20 timer. Forberedelse til laboratorieøvelser og journalskriving: 20 timer. Selvstudium: 88 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått