Course code BIO130

BIO130 Generell mikrobiologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Geir Mathiesen
Medvirkende: Else Marie Aasen, Rannei Tjåland, Yen Nee Natalie Lim, Daniel Aleksanteri Milligan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
192
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, B-MAT, M-KB, B-BIOL, B-HV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningene omhandler følgende temaer:

  • Mikroorganismene og deg.
  • Pro- og eukaryote celletyper.
  • Mikrobiell metabolisme.
  • Vekst hos mikroorganismer.
  • Kontroll av mikrobiell vekst.
  • Innføring i molekylærmikrobiologiske metoder.
  • Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp.
  • Antibiotika.
  • Mikroorganismenes rolle i naturen.

Laboratoriekurset gir en grundig innføring i grunnleggende mirkobiologiske teknikker. Kurset legger vekt på opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi. Øvelse i bruk av aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå vekst av uønskede mikroorganismer.

Læringsutbytte:
Studentene får en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen. Studentene skal kunne anvende aseptisk arbeidsteknikk og lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer. De skal også kunne sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Laboratorieøvelser. Journalskriving. Selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og laboratorieøvelser. Det holdes en orakeltime etter siste lab-øvelse. Notater til forelesningene vil være tilgjengelig på Fronter.
Pensum:

Det vil bli opplyst om valgt pensumbok på første forelesning, og på Fronter.

Til laboratoriekurset: Mathiesen: "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompendium, NMBU 2016.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO120 Genetikk, eller tilsvarende. BIO100 Cellebiologi (kan tas samtidig), eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på laboratorieøvelser. Innlevering av lab.rapporter.
Vurderingsordning:

Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av laboratoriejournal. Journalen og aktiviteten på laboratoriet teller 30 % av sluttkarakteren. Journalen skal leveres til angitt frist. Journalen må være godkjent før man kan gå opp til den skriftlige prøven. Godkjent laboratoriejournal er gyldig de påfølgende to år.

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 70 %. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Laboratorieøvelser: 20 timer. Forberedelse til laboratorieøvelser og journalskriving: 20 timer. Selvstudium: 86 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning og diskusjon av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått