Course code BIO101

BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gustav Vaaje-Kolstad
Medvirkende: Geir Mathiesen, Tove Gulbrandsen Devold, Siri Merete Grønhovd, Morten Sørlie, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Bao Dung Diep, Torgeir Rhodén Hvidsten, Torgeir Rhodén Hvidsten, Anne Gravdahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK; B-KJEMI; M-KB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi. Kurset gir innsikt i den faglige bredden på fakultetet gjennom forelesninger og laboratorieøvelser fra de ulike fagområdene i bioteknologi, kjemi og bioinformatikk. Gjesteforelesere inviteres hvert år til å undervise i bioetikk og om kritisk bruk av (vitenskapelig) informasjon og litteratur. Studentene lærer også skriftlig og muntlig formidling av vitenskapelig informasjon med en "poster"-oppgave. En viktig del av kurset består av en utferd til bioteknologiske og kjemiske bedrifter, hvor studentene får innsyn i industrien og hvordan næringslivet bidrar til å nå relevante bærekraftsmål. Kurset gir også innføring i laboratoriesikkerhet (HMS).
Læringsutbytte:

For å bestå BIO101 må studenten delta på alle laboratorieøvinger, samt oppnå "bestått" på alle labrapporter og posteroppgaven.

Ved fullført introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi skal studenten:

Kunnskap

 • Ha grunnleggende oversikt over kjemisk, biostatistisk og bioteknologisk forskning på NMBU.
 • Ha ervervet noe kjennskap til bioteknologisk/kjemisk industri og deres bidrag til FNs bærekraftsmål. 
 • Ha blitt kjent med både undervisere og mange studiekamerater.

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre enkle laboratorieforsøk innen mikrobiologi, kjemi, genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og bioinformatikk. 
 • Klare å lage en vitenskapelig poster, samt formidle innholdet muntlig.
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet.
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere rundt noen grunnleggende etiske og moralske problemstillinger innen bioteknologisk/kjemisk forskning og vitenskap.
 • Grunnleggende innsikt i hvordan arbeid innen kjemi og bioteknologi kan bidra til FNs bærekraftsmål.
 • Klare å samle og oppsummere vitenskaplig informasjon.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Ekskursjon.
 • Bruk av dataverktøy for å lage en poster.
 • Skriftlig rapportering av labøvelser.
 • Muntlig presentasjon av poster.
Læringsstøtte:
Opplæring i dataverktøy til bruk i litteratursøk og laging av poster.  Canvas.
Pensum:
Utlevert materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
 • Forelesninger og laboratorieøvelser.
 • Innlevering av labrapporter.
 • Lage og presentere vitenskapelig poster.
Vurderingsordning:

BIO101 har mappevurdering. Det betyr at studentene får tilbakemelding på innleveringene/ posteroppgaven for et økt læringsutbytte.

Godkjente laboratoriejournaler.

 • Studentene får tilbakemeldinger på innleverte journaler.

Presentasjon av en poster. 

 • Studentene får tilbakemelding på posteroppgaven av veileder.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner forslaget til postertemaer. Interne sensorer evaluerer posterpresentasjonene.
Merknader:

Introduksjonskurs for nye studenter på

 • Bachelorprogrammet i Bioteknologi
 • Bachelorprogrammet i Kjemi
 • Masterprogrammet i Teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi.
Normert arbeidsmengde:

Tre uker i august med:

Forelesninger: 20 t.Laboratorieøvelser og journalskriving: 60 t.Ekskursjon: 15 t.Laging og presentasjon av poster: 30 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO140 Innføringsemne i Biologi, 2 sp.
Undervisningstid:
Tre uker i august med: 20 t. forelesninger. 20 t. laboratorieøvelser. 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått