Course code BIO101

BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Gustav Vaaje-Kolstad, Gustav Vaaje-Kolstad
Medvirkende: Geir Mathiesen, Victoria Karlsen, Tove Gulbrandsen Devold, Sissel Rogne, Linda Helén Godager, Siri Merete Grønhovd, Morten Sørlie, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Kjell Bjørgen Esser, Bao Dung Diep, Torgeir Rhodén Hvidsten, Torgeir Rhodén Hvidsten, Anne Gravdahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK; B-KJEMI; M-KB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi. Kurset gir innsikt i den faglige bredden på fakultetet ved forelesninger og laboratorieøvelser fra de ulike fagområdene i bioteknologi, kjemi og bioinformatikk. Gjesteforelesere inviteres hvert år til å undervise i bioetikk og om hvordan unngå plagiering. Studentene lærer også skriftlig og muntlig formidling av vitenskapelig informasjon med en "poster"-oppgave. En viktig del av kurset består av en utferd til bioteknologiske og kjemiske bedrifter. Kurset gir også innføring i laboratoriesikkerhet (HMS).
Læringsutbytte:

Ved fullført introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi skal studenten:

  • Ha grunnleggende oversikt over kjemisk, biostatistisk og bioteknologisk forskning på NMBU.
  • Kunne gjennomføre enkle laboratorieforsøk innen mikrobiologi, kjemi, genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og bioinformatikk. 
  • Kunne reflektere rundt noen grunnleggende etiske og moralske problemstillinger innen bioteknologisk/kjemisk forskning og vitenskap.
  • Klare å samle og oppsummere vitenskaplig informasjon.
  • Klare å lage en vitenskapelig poster, samt formidle innholdet muntlig.
  • Ha ervervet noe kjennskap til bioteknologisk/kjemisk industri.
  • Ha blitt kjent med både undervisere og mange studiekamerater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Ekskursjon. Bruk av dataverktøy for å lage en poster. Skriftlig rapportering av labøvelser. Muntlig presentasjon av poster.
Læringsstøtte:
Opplæring i dataverktøy til bruk i litteratursøk og laging av poster.  Canvas.
Pensum:
Utlevert materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og laboratorieøvelser. Innlevering av labrapporter.
Vurderingsordning:
Presentasjon av en poster. Godkjente laboratoriejournaler.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner forslaget til postertemaer. Interne sensorer på posterpresentasjonene.
Merknader:

Introduksjonskurs for nye studenter på

  • Bachelorprogrammet i Bioteknologi
  • Bachelorprogrammet i Kjemi
  • Masterprogrammet i Teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi.
Normert arbeidsmengde:
Tre uker i august med: Forelesninger: 20 t. Laboratorieøvelser og journalskriving: 50 t. Ekskursjon: 15 t. Laging og presentasjon av poster: 65 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO140 Innføringsemne i Biologi, 2 sp.
Undervisningstid:
Tre uker i august med: 20 t. forelesninger. 20 t. laboratorieøvelser. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått