Detaljer om emnet BIO101

BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Gustav Vaaje-Kolstad, Gustav Vaaje-Kolstad
Medvirkende: Geir Mathiesen, Tove Gulbrandsen Devold, Sissel Rogne, Linda Helén Godager, Siri Merete Grønhovd, Morten Sørlie, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Kjell Bjørgen Esser, Dzung B. Diep, Torgeir Rhodén Hvidsten, Torgeir Rhodén Hvidsten
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK; B-KJEMI; M-KB
Emnets innhold:
Introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi hvor kjennskap til bruk av IKT inngår. Forelesning i bioetikk og hvordan unngå plagiering. Forelesninger og laboratorieøvelser fra de ulike fagområdene i bioteknologi, kjemi og bioinformatikk. Ekskursjon til bioteknologiske og kjemiske bedrifter. Innføring i laboratoriesikkerhet (HMS).
Læringsutbytte:
Studentene skal få en oversikt over kjemisk, biostatistisk og bioteknologisk forskning på NMBU. Studentene skal få innblikk i laboratoriearbeid innenfor kjemi, biokjemi, genetikk, molekylærbiologi og mikrobiologi. Studentene skal kunne presentere resultater fra egne laboratorieforsøk i en labrapport og en oppgitt literaturoppgave i form av en poster.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Ekskursjon. Bruk av dataverktøy for å lage en poster. Skriftlig rapportering av labøvelser. Muntlig presentasjon av poster.
Læringsstøtte:
Opplæring i dataverktøy til bruk i litteratursøk og laging av poster.
Pensum:
Utlevert materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og laboratorieøvelser. Innlevering av lab.rapporter.
Vurderingsordning:
Presentasjon av en poster. Godkjente laboratoriejournaler.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner forslaget til postertemaer. Interne sensorer på posterpresentasjonene.
Merknader:

Introduksjonskurs for nye studenter på

  • Bachelorprogrammet i Bioteknologi
  • Bachelorprogrammet i Kjemi
  • Masterprogrammet i Teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi.
Normert arbeidsmengde:
Tre uker i august med: Forelesninger: 20 t. Laboratorieøvelser og journalskriving: 50 t. Ekskursjon: 15 t. Laging og presentasjon av poster: 65 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO140 Innføringsemne i Biologi, 2 sp.
Undervisningstid:
Tre uker i august med: 20 t. forelesninger. 20 t. laboratorieøvelser. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått