Course code BIO101

BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Arne Tronsmo
Medvirkende: Ellen Kathrine Ulleberg, Erik Magne Koscielniak Rasmussen, Torgeir Rhodén Hvidsten, Ragnar Flengsrud, Tove Gulbrandsen Devold, Morten Sørlie, Lars Gustav Snipen, Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg, Gustav Vaaje-Kolstad, Bao Dzung Diep, Sissel Rogne, Kjell Bjørgen Esser
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 80.
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK; B-KJEMI; M-KB
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi hvor kjennskap til bruk av IKT inngår. Forelesning i bioetikk og hvordan unngå plagiering. Forelesninger og laboratorieøvelser fra de ulike fagområdene i bioteknologi, kjemi og bioinformatikk. Ekskursjon til bioteknologiske og kjemiske bedrifter. Innføring i laboratoriesikkerhet (HMS).
Læringsutbytte:
Studentene skal få en oversikt over kjemisk, biostatistisk og bioteknologisk forskning på NMBU. Studentene skal få innblikk i laboratoriearbeid innenfor kjemi, biokjemi, genetikk, molekylærbiologi, og mikrobiologi. Studentene skal kunne presentere resultater fra egne laboratorieforsøk i en labrapport og en oppgitt literaturoppgave i form av en poster.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Ekskursjon.
Bruk av dataverktøy for å lage en poster.
Skriftlig rapportering av labøvelser.
Læringsstøtte:
Opplæring i dataverktøy til bruk i litteratursøk og laging av poster.
Pensum:
Utlevert materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og laboratorieøvelser.
Innlevering av lab.rapporter.
Vurderingsordning:
Presentasjon av en poster.
Godkjente laboratoriejournaler.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner forslaget til postertemaer. Intern sensor på posterpresentasjonene.
Merknader:

Introduksjonskurs for nye studenter på

  • bachelorprogrammet i Bioteknologi
  • bacherloprogrammet i Kjemi
  • masterprogrammet i Teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi.
Normert arbeidsmengde:
Tre uker i august med:
Forelesninger: 20 t.
Laboratorieøvelser og journalskriving: 35 t.
Ekskursjon: 15 t.
Laging og presentasjon av poster: 80 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO140 Innføringsemne i Biologi, 2 sp.
Undervisningstid:
Tre uker i august med:
20 t. forelesninger.
20 t. laboratorieøvelser. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått