Course code BINT301

BINT301 Internship husdyrvitenskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk med start/slutt i hver periode.  
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-HV og M-HV
Emnets innhold:

Emnet gir en mulighet til å få arbeidspraksis i en relevant virksomhet innen husdyrvitenskapelige problemstillinger, hvor student og praksisplassgiver/virksomheten vil få gjensidig nytte av praksisplassen. Du vil få mulighet til å ta del i, og å knytte teori og forskning opp mot den daglige driften.

For å ta emnet må studenten:

  • Finne en faglig veileder ved IHA og ha tanker om hvilke fagområde/bedrift en ønsker internship hos (kontakt studieveileder-iha@nmbu.no ved spørsmål)
  • Skrive avtaler med bedrift og IHA, der læringsmål og forventet resultat beskrives
  • Lage forslag til pensumlitteratur

Dette gjøres i samarbeid med kontaktpersonen i bedriften du skal arbeide ved og faglig veileder. I tillegg skal en kontrakt mellom virksomheten og NMBU utarbeides for hver student. Denne lages i samarbeid med veileder og må godkjennes av fakultetet før oppmelding i emnet. Kontraktene leveres til studieveileder ved IHA. Studieveileder sørger for oppmelding i emnet etter at kontrakten er godkjent.

Det skal skrives en refleksjonsrapport som presenteres i slutten av perioden. I rapporten skal du koble teori, metodikk og praksis samt reflektere over internshipet ditt og din praksis-baserte læring.

Læringsutbytte:
Målet er å styrke praktisk erfaring innen husdyrvitenskap og relatere dette til teori og metodikk i faget. Gjennom praksisen skal du kunne vise til samarbeid, forståelse og praktisk nytte av den daglige driften i virksomheten du jobber for. Du skal videre gjennom refleksjonsrapporten og presentasjonen identifisere relevant litteratur, analysere, formulere, beskrive og formidle det praktiske arbeidet. Du skal kunne arbeide selvstendig i bedriften, og delta i virksomheten som et team-medlem. Du skal også vise evne til refleksjon og praksisbasert læring.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med praksisstedet, veileder(e) ved IHA, prosjektbeskrivelse, refleksjonsrapporten og presentasjonen av denne.

  • Praktisk arbeid i bedrift eller offentlig virksomhet
  • Søke opp, lese og bruke relevant litteratur
  • Refleksjonsrapport
  • Presentasjon av rapporten
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra relevant fagperson på IHA og mentor/kontaktperson i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av selvvalgt litteratur godkjent av veileder. Litteraturen skal være relevant og knyttet til det arbeid som skal utføres i bedriften.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bakgrunn innen husdyrvitenskap. Minimum 3. års bachelorstudent.  
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, avtale(r), arbeid i bedrift, refleksjonsrapport og presentasjon
Vurderingsordning:
Refleksjonsrapport og presentasjon teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget
Merknader:

Antall studiepoeng i internshipet vil variere med internshipets omfang

Ved ønske om Internship må studenten selv ha et forslag til bedrift/arbeidssted. Kontakt studieveileder-iha ved spørsmål eller forslag til internship

Normert arbeidsmengde:

Emnet kan være på 5, 10 eller 15 studiepoeng

5 studiepoeng = 125 timer

10 studiepoeng = 250 timer 

15 studiepoeng = 375 timer

hvorav 2/3 av tiden er i bedrift og 1/3 av  tiden er til arbeid med refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur) og presentasjon.

Opptakskrav:
Forbeholdes 3.års studenter på bachelor og masterstudenter på husdyrvitenskap
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått / Ikke bestått