Course code BIN210

BIN210 Introduksjon i bioinformatikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Lars Gustav Snipen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, M-BIOTEK, M-KB, M-MAT, M-BIAS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjon til sekvenser og databaser. Sekvenssammenstillinger - teori og praksis. Databasesøk - BLAST og liknende verktøy. Modeller for biologiske sekvenser. Fylogeni. Genekspresjonsanalyse. Temaene vil gjennomgåes omtrent i denne rekkefølgen, med ukentlige forelesninger og tilhørende praktiske oppgaver på PC.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER: Studentene skal få en grunnleggende kunnskap om sammenligning av biologiske sekvenser i form av sammenstillinger, sekvensmodeller og fylogeni. De skal også ha grunnleggende kunnskap om analyse av genekspresjonsdata. De skal kunne gjengi og forklare prinsippene som metodene er bygget på.

FERDIGHETER: Det blir lagt vekt på at studentene kan håndtere vanlig brukte analyseverktøy og forstå resultatene som de forkjellige programvarene produserer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og praktiske øvelser i datasal.
Læringsstøtte:
Notater fra forelesninger vil bli gjort tilgjengelige på Fronter.
Pensum:
Forelesningsnotater, øvelser og utdelt materiale. Lærebok angisved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i molekylærbiologi og statistikk.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap i genetikk samt noe statistikk utover grunnivå.
Obligatorisk aktivitet:
Det vil være obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (100%).
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 56 timer. Selvstudium: 216 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke, 2 timer øvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått