Course code BIN210

BIN210 Introduksjon i bioinformatikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Torgeir Rhodén Hvidsten
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 70
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, M-BIOTEK, M-KB, M-MB, M-MAT, M-BIAS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjon til sekvensdatabaser. Sekvenssammenstillinger - teori og praksis. Databasesøk - BLAST og liknende verktøy. Modeller for biologiske sekvenser. Fylogeni. Genekspresjonsanalyse. Litt om proteinstrukturer.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne utføre grunnleggende analyser av biologiske sekvenser, samt ekspresjonsdata og kunne gjengi og forklare prinsippene metodene er bygget på. Det blir lagt vekt på at studentene kan håndtere vanlig brukte dataanalyseverktøy og forstå oppbyggingen av de forskjellige programmene som blir brukt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og praktiske øvelser i datasal.
Læringsstøtte:
Notater fra forelesninger vil bli gjort tilgjengelige på Fronter.
Pensum:
Forelesningsnotater, øvelser og utdelt materiale. Lærebok angisved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i molekylærbiologi, biokjemi og statistikk.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap i genetikk samt noe statistikk utover grunnivå.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (100%).
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer eksamensoppgavene og retter 25 av et tilfeldig utvalg av besvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 56 timer. Selvstudium: 216 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke, 2 timer øvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått