Course code ARK100

ARK100 Arkitektur og bærekraft I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Martin Ebert
Medvirkende: Eva Gabrielle Héléne Bergh
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

SAMMENDRAG: Formlære og kreative metoder.

Emnet fokuserer på grunnleggende estetiske begrep og metoder i arkitekturen. Det undervises i form, rom, farge og komposisjon som arkitektoniske virkemiddel. Kurset inneholder også innføring i modellbygging, fargelære, kommunikasjon og presentasjonsteknikk. I undervisningen inngår fremstillingsteknikk for planer, snitt og oppriss, samt teknisk perspektivtegning. I undervisningen legges det særlig vekt på sammenhengen mellom romprogram, tomtens forutsetninger og arkitekturen.

Læringsutbytte:
Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for fremgangsmåten ved planlegging og utforming av enkle bygninger. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om konsepsjonell tenking og arkitektonisk formidling, som modellbygging, tegningsgrafikk og muntlig fremstilling.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, workshops og veiledet øving. Det gis mulighet å delta i studietur.
Læringsstøtte:
Studentenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i timeplanfestet undervisningstid.
Pensum:

Ching, Francis: Form, Space, Order.

Ching, Francis: Design drawing.

Anbefalte forkunnskaper:

Bygningshistorie TBA100

Bygningsanalyse TBA150

Frihåndstegning TBA110

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Obligatorisk innlevering av deloppgaver. Avsluttende prosjektoppgave.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bokstavkarakterer