Course code AQX300

AQX300 Anvendt Akvakultur

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i vårsemesteret
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Studenter på M-AA
Emnets innhold:

Dette kurset ligger i skjæringspunktet mellom biologisk akvakulturproduksjon og forretningsutvikling, og tar for seg aktuelle tema innen norsk og internasjonal akvakultur innen følgende hovedområder:

-Akvakulturproduksjon; Miljø, fiskevelferd og bærekraft -Økonomi og ledelse; Forretningsmodeller, forhandlinger, beslutningsprosesser

Kurset tar sikte på å bygge bro mellom teori og praksis gjennom tverrfaglig læring, og legge til rette for bærekraftsdrevet utdanning i entreprenørskap. Du vil lære å syntetisere og bruke læring på gitte "Real World Cases", med veiledning fra innflytelsesrike ledere i havbruksnæringen. I tillegg til å få konseptuell forståelse gjennom case study-tilnærminger, vil du få oppdatert kunnskap om tidsaktuelle tema i havbruksnæringen, gjennom forelesninger av NMBU-ansatte og gjesteforelesere fra bransjen, forvaltning og NGO’er. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har grunnleggende kunnskap om

- Tidsaktuelle tema i akvakulturnæringen

- Vesentlige utfordringer innen akvakulturproduksjon

Ferdigheter

Studentene er i stand til å 

- Takle oppdrettsutfordringer ved bl.a. bruk av SWOT-analyser

- Problemløsende kompetanse; inkludert forhandlinger, beslutningsstyring

- Kunne presentere komplekse saker på en forståelig og engasjerende måte for et bredt publikum, innen og utenfor fagfeltet 

Generell kompetanse

Kjenne til og være i stand til å implementere primære suksessfaktorer som kreves for oppnå bærekraftig vekst i havbruksvirksomheten

Håndtere komplekse bærekraftsutfordringer og ha nødvendig kompetanse for å lykkes med bærekraftsdrevet entreprenørskap

Ha evne til å syntetisere og utnytte tilegnet kunnskap i komplekse akvakultursaker, og dermed være godt forberedt på arbeidslivet

Læringsaktiviteter:
Muntlige presentasjoner fra forelesere ved NMBU og gjesteforelesere. Hovedfokuset vil være å skrive en "Real World Case report", med veiledning fra personer med erfaring fra næringslivsledelse innen akvakultur. Rapportene presenteres for medstudentene på kurset for å fremme gjensidig læring mellom studentene og gi erfaring i å presentere komplekse problemstillinger, muntlig såvel som skriftlig.
Læringsstøtte:
Veiledning i forbindelse med skriving av Case-rapporten
Pensum:
Relevant litteratur og presentasjoner tildeles ved oppstarten av kurset og underveis.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor innen akvakultur-, husdyrproduksjon, økonomi eller lignende 
Anbefalte forkunnskaper:
AQX251, BUS100, AQF231 eller tilsvarende emner 
Obligatorisk aktivitet:
"Case report" og muntlig presentasjon av oppgaven
Vurderingsordning:
Mappevurdering: A - E / F
Sensor:
Sensor
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger; NMBU ansatte og gjesteforelesere
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått