Course code AQX300

AQX300 Anvendt Akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i vårsemesteret
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Studenter på M-AA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset ligger i skjæringspunktet mellom biologisk akvakulturproduksjon og forretningsutvikling, og tar for seg aktuelle tema innen norsk og internasjonal akvakultur innen følgende hovedområder:

-Akvakulturproduksjon; Miljø, fiskevelferd og bærekraft -Økonomi og ledelse; Forretningsmodeller, forhandlinger, beslutningsprosesser

Kurset tar sikte på å bygge bro mellom teori og praksis gjennom tverrfaglig læring, og legge til rette for bærekraftsdrevet utdanning i entreprenørskap. Du vil lære å syntetisere og bruke læring på gitte "Real World Cases", med veiledning fra innflytelsesrike ledere i havbruksnæringen. I tillegg til å få konseptuell forståelse gjennom case study-tilnærminger, vil du få oppdatert kunnskap om tidsaktuelle tema i havbruksnæringen, gjennom forelesninger av NMBU-ansatte og gjesteforelesere fra bransjen, forvaltning og NGO’er. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har grunnleggende kunnskap om

- Tidsaktuelle tema i akvakulturnæringen

- Vesentlige utfordringer innen akvakulturproduksjon

Ferdigheter

Studentene er i stand til å 

- Takle oppdrettsutfordringer ved bl.a. bruk av SWOT-analyser

- Problemløsende kompetanse; inkludert forhandlinger, beslutningsstyring

- Kunne presentere komplekse saker på en forståelig og engasjerende måte for et bredt publikum, innen og utenfor fagfeltet 

Generell kompetanse

Kjenne til og være i stand til å implementere primære suksessfaktorer som kreves for oppnå bærekraftig vekst i havbruksvirksomheten

Håndtere komplekse bærekraftsutfordringer og ha nødvendig kompetanse for å lykkes med bærekraftsdrevet entreprenørskap

Ha evne til å syntetisere og utnytte tilegnet kunnskap i komplekse akvakultursaker, og dermed være godt forberedt på arbeidslivet

Læringsaktiviteter:
Muntlige presentasjoner fra forelesere ved NMBU og gjesteforelesere. Hovedfokuset vil være å skrive en "Real World Case report", med veiledning fra personer med erfaring fra næringslivsledelse innen akvakultur. Rapportene presenteres for medstudentene på kurset for å fremme gjensidig læring mellom studentene og gi erfaring i å presentere komplekse problemstillinger, muntlig såvel som skriftlig.
Læringsstøtte:
Veiledning i forbindelse med skriving av Case-rapporten
Pensum:
Relevant litteratur og presentasjoner tildeles ved oppstarten av kurset og underveis.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor innen akvakultur-, husdyrproduksjon, økonomi eller lignende 
Anbefalte forkunnskaper:
AQX251, BUS100, AQF231 eller tilsvarende emner 
Obligatorisk aktivitet:
"Case report" og muntlig presentasjon av oppgaven
Vurderingsordning:
Mappevurdering: A - E / F
Sensor:
Sensor
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger; NMBU ansatte og gjesteforelesere
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer