Course code AQX201

AQX201 Fiskehelsebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Øivind Andersen, Øystein Evensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Bachelorstudenter akvakultur
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i fiskehelse og -fysiologi for å kunne forstå hvordan fiskens fysiologiske status samspiller med forekomst og opptreden av sykdommer hos oppdrettsfisk inkludert viktige funksjoner som oksygenopptak, osmoregulering, hjertefunksjon og immunforsvar. Det vil bli fokusert på sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter, deres innvirkning på fiskens biologi og velferd, og metoder for forebyggelse og bekjempelse av sykdom. Utfordringer knyttet til hold av oppdrettsfisk og nyvinninger innen fiskens forsvarsmekanismer mot bla lakselus vil bli presentert og diskutert på forelesningene.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Ha oversikt over de viktigste sykdommene i norsk oppdrettsnæring og kunne redegjøre for hvordan oppdrettsnæringen kan forebygge forekomst og opptreden av sykdom
  • Ha grunnleggende kunnskap om fiskens fysiologiske tilpasninger til et liv i vann og hvordan disse funksjonene påvirkes av sykdom og stressfaktorer
  • Forstå samspillet mellom stress, god helse og velferd hos oppdrettsfisken og betydningen av dette samspillet for en bærekraftig oppdrettsnæring

Ferdigheter:

  • Kan oppdatere sin kunnskap om fiskehelsebiologi ved å finne og henvise til relevant populærvitenskapelig fagstoff
  • Kan presentere og utveksle synspunkter på aktuelle utfordringer innen fagområdet

Generell kompetanse:

  • Ha innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til helse og velferd hos oppdrettsfisk
  • Forstå hvilke begrensninger fiskens fysiologi setter for en bærekraftig oppdrettsnæring
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler. 
Læringsstøtte:
Canvas, websider og veiledning/samtaler med lærer
Pensum:
Kompendier og utdelte artikler presentert av studentene
Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi BIO100, grunnleggende kunnskap i biologi.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av studentoppgave
Vurderingsordning:

Skriftlig slutteksamen teller 100 %.

Karakterregel: A-F

Hjelpemiddelkode: A1: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

Sensor:
Sensor ved skriftlig eksamen
Merknader:
Undervises første gang høsten 2022.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
REALFAG
Undervisningstid:
Forelesninger: 40 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 40 timer. Selvstudium: 170 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer