Course code AQX120

AQX120 Intensiv akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Håkon Hoel Olsen, Sigbjørn Lien, Simen Rød Sandve, Øyvind Øverli, Øystein Evensen, Turid Mørkøre, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Produksjonsformer, produksjons- og økonomistyring
  • Fiskeevelferd og fiskehelse i intensiv produksjon
  • Bærekraftige fôrråvarer
  • Avl og genombiologi som verktøy i intensive produksjonssystemer
  • Robot og kamerateknologi i lakseoppdrett
  • Slakting og prosessering
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal tilegne seg bred kjennskap til  produksjonsformer, styringsverktøy og de viktigste utfordringene gjennom hele verdikjeden ved en intensiv akvakulturproduksjon, først og fremst eksemplifisert ved norsk lakseproduksjon.

Ferdigheter

Studenten skal sammenfatte og anvende kunnskapen om de ulike produksjonsutfordringene til en helhetlig og balansert vurdering av de ulike hensyn som må tas, f.eks. ved vurderinger rundt avlusing, slakttidspunkt, innfarging av fisk eller type fisk som settes ut på ulike lokaliteter.

Generell kompetanse

Gjennom semesteroppgaver og presentasjoner skal studenten tilegne seg vurderings-, samarbeids- og  formidlings-kompetanse.

Læringsaktiviteter:
26 timer forelesning, semesteroppgaver, presentasjoner og kollokvier/selvstudium
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig via epost, personlig veiledning og innspill til gruppearbeid.
Pensum:
Forelesningsnotater og noen utvalgte artikler. Oppdatert litteraturliste blir tilgjengelig på emnets Canvas-side
Forutsatte forkunnskaper:
AQX100
Anbefalte forkunnskaper:
AQX110 og erfaring fra oppdrett
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgaver og presentasjoner
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen i eksamensperioden. A-F
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
REALFAG
Undervisningstid:
26 timer forelesning + gruppearbeid og presentasjoner
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer