Course code AQX110

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Ricardo Tavares Benicio, Wuyahan Wuyahan, Joakim Sandkjenn, Bjørn Reidar Hansen, Jon Øvrum Hansen, Olav Fjeld Kraugerud, Harald Støkken, Håkon Hoel Olsen, Øyvind Øverli, Øivind Andersen, Øystein Evensen, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Høst
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Bachelorstudenter, akvakultur (B-AKVA)
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Du vil få praktisk oversikt over nøkkelparametere i fiskeoppdrett, som vil gi deg en god ballast når du begynner på de teoretiske emnene i bachelorstudien. Undervisningen vil i stor grad foregå i Fiskelabben, som er et moderne resirkulerende akvakulturanlegg (RAS), bare noen minutter fra bygget der du vil ha lesesalsplass (IHA bygget). Fiskelabben har kar med oppdrettslaks og en disseksjonslabb. Det betyr at Fiskelabben kan tilby både fisk og laboratoriefasiliteter som vil gi deg grunnleggende kunnskaper om oppfølging av fiskeforsøk, under kyndig veiledning. Fiskelabben har også en akvarielabb der du vil få innføring i laksens adferd. Du vil få innføring i fôr og fôrmiddelvurdering i vår småskala fôrfabrikk («Fôrtek») som ligger vegg i vegg med IHA bygget. Emnet vil være modulbasert, slik at du kan fokusere på ett tema omgangen.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har grunnleggende kunnskap om

  • Gjennomføring av fiskeforsøk og beregning av produksjonsparametere
  • Moderne fiskefôr, fôrmiddel-/fôrevaluering
  • Atferd hos laksefisk

Ferdigheter

Studentene er i stand til å

  • Praktisk håndtering av fisk og beregning av produksjonsparametere i fiskeoppdrett
  • Gjennomføre grunnleggende evaluering av fiskefôr
  • Vurdere atferdstrekk hos laksefisk

Generell kompetanse

  • Grunnleggende kjennskap til praktiske forhold ved norsk fiskeoppdrett som gir et nyttig grunnlag for de teoretiske fordypningsfagene som kommer senere i studiet
Læringsaktiviteter:
Labbøvelser, forelesninger, diskusjoner og labbjournaler
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra undervisere og diskusjoner
Pensum:

Utdeles av undervisningsansvaarlige ved oppstart av hvert av modulene

  • Gjennomføring av fiskeforsøk og beregning av produksjonsparametere
  • Moderne fiskefôr, fôrmiddel-/fôrevaluering
  • Atferd hos laksefisk
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen biologi
Obligatorisk aktivitet:
Labdeltakelse, Labbrapporter
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Sensor:
Sensor ved skriftlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
I tillegg til labbøvelser; 2 dobbelttimer forelesning innen hvert modul; 1) Fiskeforsøk, 2) Evaluering av fiskefôr, 3) Fiskeatferd
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått