Course code AQX110

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Medvirkende: Jon Øvrum Hansen, Håkon Hoel Olsen, Øyvind Øverli, Øivind Andersen, Øystein Evensen, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Høst
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Bachelorstudenter, akvakultur (B-AA)
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Du vil få praktisk oversikt over nøkkelparametere i fiskeoppdrett, som vil gi deg en god ballast når du begynner på de teoretiske emnene i bachelorstudien. Undervisningen vil i stor grad foregå i Fiskelabben, som er et moderne resirkulerende akvakulturanlegg (RAS), bare noen minutter fra bygget der du vil ha lesesalsplass (IHA bygget). Fiskelabben har kar med oppdrettslaks og en disseksjonslabb. Det betyr at Fiskelabben kan tilby både fisk og laboratoriefasiliteter som vil gi deg grunnleggende kunnskaper om anatomi og fysiologi, samt oppfølging av fiskeforsøk, under kyndig veiledning. Videre får du kunnskap om biofilter og vannkvalitet. Fiskelabben vil også ha en nyetablert akvarielabb der du vil få innføring i laksens adferd. Du vil få innføring i fôr og fôrmiddelvurdering i vår småskala fôrfabrikk («Fôrtek») som ligger vegg i vegg med IHA bygget. Emnet vil være modulbasert, slik at du kan fokusere på ett tema omgangen.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har grunnleggende kunnskap om

  • Anatomi og fysiologi og laksens livssyksus
  • Moderne fiskefôr, fôrmiddel-/fôrevaluering
  • Egenskaper ved RAS anlegg, vannkvalitet, biofiler og slam
  • Atferd hos laksefisk
  • Gjennomføring av fiskeforsøk og beregning av produksjonsparametere

Ferdigheter

Studentene er i stand til å

- Dissikere fisk og måle/beregne bl.a. grunnleggende biometriske egenkskaper

- Måle viktige indikatorer for vannkvalitet i fiskeoppdrett

- Gjennomføre grunnleggende evaluering av fiskefôr

- Beregne grunnleggende produksjonsparametere i fiskeoppdrett

- Vurdere atferdstrekk hos laksefisk

Generell kompetanse

Grunnleggende kjennskap til praktiske forhold ved norsk fiskeoppdrett som gir et nyttig grunnlag for de teoretiske fordypningsfagene som kommer senere i studien

Læringsaktiviteter:
Labbøvelser, forelesninger, diskusjoner og labbjournaler
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra undervisere og diskusjoner
Pensum:
Utdeles av modulansvarlige ved oppstart
Forutsatte forkunnskaper:
Realfagskompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen biologi
Obligatorisk aktivitet:
Labdeltakelse, Labbrapporter
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Sensor:
Sensor ved skriftlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
I tillegg til labbøvelser; 2 dobbelttimer forelesning innen hvert tema; 1) anatomi og fysiologi, 2) RAS, biofilter og vannkvalitet, 3) Moderne fiskfôr, fôrmiddel-/fôrevaluering, 4) Fiskeadferd, 5) Gjennomføring av fiskeforsøk, beregning og produksjonsparametere
Eksamensdetaljer: :