Course code AQT251

AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bjørn Frode Eriksen
Medvirkende: Harald Støkken, Jon Terje Asper, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er konsentrert om produksjonsmetoder, vesentlig for atlantisk laks og regnbueørret. Gjennom laboratorieøvelser vil studentene følge og lære å styre produksjonssyklusen og gjøre observasjoner knyttet til produksjonsresultater. Emnet inneholder øvelser knyttet til måling av vannkvalitet og bruk av ulike typer utstyr og tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Videre omfatter emnet bruk av en rekke andre viktige utstyrstyper som inngår i et fiskeproduksjonsanlegg.
Læringsutbytte:
Studentene skal gis praktisk trening og innsikt i viktige aktiviteter som er forbundet med internasjonal akvakultur. Fokus er rettet mot landbasert fiskeoppdrett og produksjonsmetoder.
Læringsaktiviteter:
Laboratorieøvelser med journal.
Læringsstøtte:
Faglærerertilgjengelig forbistand i arbeidstida, via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden. Laboratorieøvelsene gjennomføres med veiledning og teknisk assistanse fra andre ved instituttet som er tilgjengelige gjennom arbeidsdagen.
Pensum:
Oversikt deles ut under forlesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende - opptakskrav for Master i Akvakultur ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Langsgående, laboratorierapporter og presentasjon teller 1/1.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å gå gjennom og kvalitetsikre emneopplegg, og til å godkjenne vurderingsopplegget for laboratorieøvelsene og de obligatoriske innleveringsoppgaver som studentene skal levere. Bedømming av kandidatenes prestasjoner gjøres med utgangpunkt i fastsatte faglige krav og kriterier. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
Merknader:
Kursene AQT 251 OG AQT 252 kan tas i vilkårlig rekkefølge, og en trenger ikke ta begge
Normert arbeidsmengde:
Øvelser og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Overlapp:
Fem poeng overlapp med tidligere emne AQT250.
Undervisningstid:
6 timer forelesninger, 35 timer laboratorieøvelser, 6 timer der studentene presenterer resultatene fra øvelsene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått