Course code AQT251

AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristoffer Larsen Kvame
Medvirkende: Bjørn Reidar Hansen, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er konsentrert om produksjonsutstyr, vesentlig for atlantisk laks og regnbueørret. Gjennom laboratorieøvelser vil studentene lære om aspekter i intensiv fiskeoppdrett som er viktige for å kunne ivareta en god produksjon, samt god fiskevelferd. Emnet inneholder øvelser knyttet til måling av vannkvalitet og bruk av ulike typer utstyr og tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Videre omfatter emnet kunnskap og bruk av en rekke andre viktige utstyrstyper som inngår i et fiskeproduksjonsanlegg.
Læringsutbytte:
Studentene skal gis praktisk innsikt i sentralt teknisk utstyr som brukes i internasjonal akvakultur. Fokus er rettet mot landbasert fiskeoppdrett og produksjonsmetoder.
Læringsaktiviteter:
Laboratorieøvelser med journal.
Læringsstøtte:
Faglærer er tilgjengelig for bistand i arbeidstiden, via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden. Laboratorieøvelsene gjennomføres med veiledning og teknisk assistanse fra andre ved fakultetet som er tilgjengelige gjennom arbeidsdagen.
Pensum:
Oversikt deles ut under forlesningene.
Anbefalte forkunnskaper:
AQT254 (kan gjennomføres parallelt)
Vurderingsordning:
Laboratorierapporter teller 1/1.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Fem poeng overlapp med tidligere emne AQT250.
Undervisningstid:

3 timer laboratorieøvelser per uke.

Totalt 6 timer forelesninger, 35 timer laboratorieøvelser,.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått