Course code AQN351

AQN351 Bærekraftige fôrråvarer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bente Synnøve Ruyter
Medvirkende: Margareth Øverland, Jon Øvrum Hansen, Hanne Fjerdingby Olsen, Turid Mørkøre, Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på nye og bærekraftige råvarer som kan benyttes i fiskefôr og som ikke konkurrerer med råvarer som kan brukes som menneskemat. Fornybare fôrressurser som vil bli omtalt er vegetabilske fôrråvarer, inkl. genmodifiserte plantevekster, innsekter, gjær og bakterier, makro- og mikroalger, krill og andre dyr fra havet. Det vil være fokus på egnethet i forhold til råvarekvalitet, næringssammensetning, produksjonseffektivitet, fiskehelse og velferd og deres effekter på sluttproduktet. Prosessering av råvarene vil også bli vektlagt, herunder innovative bioraffineringsmetoder for å konvertere naturlige biorsurser til fôringredienser av høy kvalitet for fisk. Videre vil emnet ha fokus på råvarenes miljøavtrykk (LCA) som er et avgjørende elementer i en bærekraftig fôrproduksjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har

  • bred oversikt over alternative fôrråvarer til oppdrettsfisk og deres egnethet
  • kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for valg av bærekraftige fôrråvarer

Generell kompetanse

  • Studentene er ved emnets avslutning i stand til å delta i samfunnsdebatten om tema og bidra til videre faglig utvikling av nye bærekraftige fôringredienser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger med utarbeidelse av rapport, gruppearbeid med presentasjon.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Liste over pensumlitteratur oppgis ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
KJB100, BIO120, AQN350, HFE308, HFE200
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med innlevert rapport, deltakelse i gruppearbeid, deltakelse på gjesteforelesninger
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen
Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
-
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer