Course code AQN351

AQN351 Bærekraftige fôrråvarer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Bente Synnøve Ruyter
Medvirkende: Margareth Øverland, Jon Øvrum Hansen, Hanne Fjerdingby Olsen, Turid Mørkøre, Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
HØST Parallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på nye og bærekraftige råvarer som kan benyttes i fiskefôr og som ikke konkurrerer med råvarer som kan brukes som menneskemat. Fornybare fôrressurser som vil bli omtalt er vegetabilske fôrråvarer, inkl. genmodifiserte plantevekster, innsekter, gjær og bakterier, makro- og mikroalger, krill og andre dyr fra havet. Det vil være fokus på egnethet i forhold til råvarekvalitet, næringssammensetning, produksjonseffektivitet, fiskehelse og velferd og deres effekter på sluttproduktet. Prosessering av råvarene vil også bli vektlagt, herunder innovative bioraffineringsmetoder for å konvertere naturlige biorsurser til fôringredienser av høy kvalitet for fisk. Videre vil emnet ha fokus på råvarenes miljøavtrykk (LCA) som er et avgjørende elementer i en bærekraftig fôrproduksjon.
Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg en bred oversikt over alternative fôrråvarer til oppdrettsfisk og deres egnethet

Studentene skal få kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for valg av bærekraftige fôrråvarer

Studentene skal ved emnets avslutning være i stand til å delta i samfunnsdebatten om tema og bidra til videre faglig utvikling av nye bærekraftige fôringredienser.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger med utarbeidelse av rapport, gruppearbeid med presentasjon.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Liste over pensumlitteratur oppgis ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
AQN251, KJB100, BIO120 (AQN350, HFE308)
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med innlevert rapport, deltakelse i gruppearbeid, deltakelse på gjesteforelesninger
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen
Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Fortrinnsrett for studenter på M-AA
Eksamensdetaljer: :