Course code AQN351

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
IND210 Driftsledelse NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser EN 10
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter NO 10
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau NO 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord EN 10
JORD310 Globale og lokale forurensninger EN, NO 10
JUS310 Rettigheter i fast eiendom NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg EN, NO 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit NO 10
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
LAA370 Landskapsøkologi EN 10
GMGD211 Feltkurs i geomatikk NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
LNG240 Academic Writing EN 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMDK300 Digital kartografi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
MATH-INF110 Grunnleggende dataanalyse NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEO100 Geologi NO 10
EDS313 Internship EN, NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS481 Biologisk fysikk EN, NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10