Course code AQN351

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
RØP320 Skogbiometri NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
REIS210 Naturveiledning NO 5
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring EN 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 15
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk NO 20
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPPE301 Pedagogikk - LUR NO 25
PPPE300 Pedagogikk NO 30
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder NO 15
PPFD303 Fagdidaktikk i realfag 2 NO 15
PPFD302 Fagdidaktikk i realfag 1 NO 15
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV321 Plantepatologi EN 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5